VELIKOST RÁMU SILNIČNÍHO KOLA

Dosah a výška rámu (reach and stack)

Obvykle sledované rozměry kola jsou délka sedlové a horní rámové trubky, ale ty neposkytují přesnou informaci, jestli nám kolo bude sedět. Mnohem důležitější rozměry je výška průsečíku hlavové a horní rámové trubky nad osou šlapacího středu (stack) a vzdálenost tohoto bodu od šlapací osy (reach). Oba rozměry lze najít na stránkách výrobce rámu, nebo je lze změřit (viz JAK ZMĚŘIT KOLO).

Důvodem je, že sedlo není problém výškově donastavit, ale pokud měníme výšku řidítek (pomocí podložek na sloupku řízení) či délku představce, výrazně tím ovlivníme stabilitu a řízení kola.

I když mají závodní a sportovní kola stejnou velikost rámu, liší se právě v těchto dvou rozměrech. Závodní kolo může být ve skutečnosti až o 2 cm nižší (stack)  a třeba o centimetr delší (reach), takže na něm budeme mnohem nataženější, abychom dosáhli k řidítkům.

  1. Trail

Jde o poměr mezi úhlem hlavové trubky a náklonem vidlice (fork rake) – vzdáleností osy náboje od osy hlavové trubky. Trail se měří jako vzdálenost kontaktního bodu předního pláště se zemí (kolmice od přední osy k zemi) od osy hlavové trubky.

Kola s kratším trailem mají většinou strmější úhel hlavové trubky a menší předsazení vidlice (fork rake). Rychle a citlivě reagují na změnu směru, ale jsou také méně stabilní a nervóznější při jízdě. Kola s kontaktním bodem posunutým více dopředu před osu hlavové trubky (větší trail) mají mírnější úhel hlavové trubky a jsou stabilnější v rychlosti, ale bude se na nich hůře jezdit v pozici před sedlem.

  1. Výška středu (BB drop)

Jde o rozměr určující, jak nízko je posazena osa šlapacího středu vůči nábojům kola. To má vliv na to, jak nízko budeme sedět na kole. Nižší pozice (větší BB drop) znamená, že kolo bude výrazně lépe zatáčet, umožní větší náklon ve větší rychlosti. Naproti tomu kolo se středem výše vůči ose kol (menší BB drop) bude stabilnější v nižších rychlostech a bude držet přímou stopu, ale bude hůře zatáčet, takže budeme muset vynakládat větší sílu na otáčení řidítek.

Obecně kolo s nižším středem bude snazší na ovládání, ale na druhé straně pedály budou blíže k zemi, což přináší riziko nárazu a zablokování pedálů. To znamené, že délka pedálů musí být volena relativně k výšce šlapacího středu.

Například kola určená na velodrom mají střed vysoko, aby umožňovala šlapání v zatáčkách, pokud ale takové kolo posadíme na silnici, nebude se na něm jezdit zdaleka tak dobře jako na silničním kole, která má střed výrazně níže.

  1. Délka zadní vidlice

Délka zadní vidlice ovlivňuje rozvor kola (wheelbase), což je vzdálenost mezi osou předního a zadního kola. Kola s větším rozvorem jsou stabilnější, ale pomaleji zatáčí. Kola s kratší zadní stavbou jsou více hbitá, agresivní a snazší na ovládání. Jeden nebo dva centimetry v délce zadní vidlice budou mít velký vliv na stabilitu a ovládání kola.

  1. Délka představce a dosah řidítek

I když tyto rozměry nemají co dělat s geometrií rámu, mají vliv na výslednou velikost kola. Delší představec zpomalí řízení kola, to znamená, že bude potřeba vynaložit větší sílu na otáčení předního kola. Stejný vliv budou mít hlubší a širší řidítka.

Závěr

Všechny tyto parametry geometrie kola se vzájmeně ovlivňují, nepromítají se do velikosti a jízdních vlastností kola izolovaně, takže je nutné studovat geometrii kola vcelku. K pozouzení, které kolo nám více vyhovuje, je vždy dobré vyzkoušet dvě kola s růnou geometrií, například závodní a sportovní či vytrvalostní.

Viz také GEOMETRIE RÁMU SILNIČNÍHO KOLA.