ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI OPRAVĚ KOLA

NADMĚRNÉ UTAŽENÍ mnohdy křehkých ŠROUBŮ způsobí jejich destrukci – momentový klíč je výborný pomocník, ale musí být používán s rozmyslem (utahovací momenty dané výrbcem jsou myšlené jako maximální).

Naopak NEDOSTATEČNÉ UTAŽENÍ může být na kole fatální. Např. u Shimano Hollotech II klik, plastová miska slouží pouze k nastavení vůle v ložiscích, k zajištění klik jsou určené šrouby v klikách, které by měly být utažené 12-15Nm. Momentový klíč tu opět přichází v úvahu.

Momentový klíč

FIXAČNÍ LEPIDLO na závity (Loctite nebo Bizon) zabrání častému uvolňování šroubů košíků na láhev a šroubů v převodnících kola vibracemi při jízdě na kole.

Bizon

STRŽENÍ či vytvoření vůle v hlavě ŠROUBU lze předejít používáním kvalitního nářadí, které tolik nepodléhá opotřebení, či jeho včasným nahrazením. Hlava klíče či šroubováku musí být plně zasunuta do hlavy šroubu, pokud to není možné, je dobré hlavu šroubu vyčistit a klíčové je vyvinutí dostatečného tlaku kolmo na nástroj při povolování či utahování šroubu.

ZÁVITY na kole nejsou jen standardní pravotočivé, ale i levotočivé. Např. levý pedál se standardně utahuje doleva, podobně i pravá miska středu.

Obě misky středového složení se UTAHUJÍ směrem k zadní části kola a pedály k přední.

Utahování pedálů

Při utahování či povolování umístíme RUCE tak, abychom se nezranili při náhlém sklouznutí nástroje. Při utahování pedálů vždy přeřadíme na velký převodník, abychom se nezranili o jeho zuby. Rukavice předejdou mnohým zraněním. Při aplikování síly, nástroj přitahujeme k sobě, netlačíme ho vahou těla od sebe pro lepší kontrolu při náhlém selhání závitu.

Před dotažením zátky HLAVOVÉHO SLOŽENÍ nejprve povolíme šrouby představce. Hlavové složení by mělo být utaženo jen tak, aby v něm nebyla vůle a řidítka se volně otáčela.

VŮLE 3-5 milimetrů mezi horní hranou představce a sloupku řízení umožní správně nastavit vůli v ložiscích hlavového složení, bez ní bude zátka hlavového složení vyvíjet tlak na sloupek místo na představec. Pokud vůle v hlavovém složení není, pětimilimetrová podložka vložená pod představec problém odstraní.

KARBONOVÉ sloupky řízení naopak vyčnívají nad hranu představce, aby nedošlo k poškození horní hrany sloupku přílišným utažením. Nastavení ložisek pak zajistí podložka, která se vloží nad představec.

Sloupek řízeníKarbonový sloupek řízení

Při STAHOVÁNÍ KLIK pedálů ze středové osy je nutné pečlivě, kolmo našroubovat stahovák klik, tak aby bylo možné jeho úplné zašroubování do závitu kliky. K uvolnění zúženého konce osy v klice, je dobré poklepovat gumovým či plastovým kladívkem po obvodu kliky kolem středové osy.

Stahování klik

Při instalaci PEDÁLŮ lubrikujeme závity, nejlépe prostředkem zabraňujícím srůstání kovovým částí (Finish Line Anti Seize Assembly Lubricant) ), abychom zabránili jejich korozi a zatuhnutí. Při utahování na cca 30 Nm otáčíme pedálem ve směru šlapání, pravým pedálem doprava, levým doleva – v obou případech směrem k přední části kola. Při povolování točíme pedálem opačně, proti směru šlapání, směrem k zadní části kola.

SEDLOVKU je nutné pravidelně vyjmout z rámu, vyčistit a relubrikovat, abychom předešli korozi a přirůstání sedlové trubky k rámu. Karbonová sedlovka vyžaduje stejnou péči I v kombinaci s karbonovým rámem. Používá se speciální mazivo pro karbonové komponenty.

K MAZÁNÍ komponentů je dobré používat speciální druhy maziva. Části, jako jsou pedály, které nejsou často měněny, je dobré lubrikovat prostředkem zabraňujícímu korozi a srůstání (viz výše). Naproti tomu válcové spoje jako, unašeč klik a kliky, řidítka a sedlovky lze mazat speciální montážní pěnou zvyšující tření (viz článek odstranění nežádoucích zvuků na kole). Některým šroubovým spojům vystaveným vibracím, jako brzdový kotouč prospěje fixační lepidlo na závity (viz výše).

KARBONOVÉ kompnenty, zejména sedlovku a upínák řidítek v představci, je dobré lubrikovat pomocí speciální montážní pasty pro karbonové komponenty (např. Finish Line Fiber Grip), která zvyšuje tření.

Lubrikování vnitřních nohou VIDLICE silikonovým tukem či olejem by mělo vycházet zevnitř z těsnících kroužků. Horní nohy vidlice by měly být pravidelně otírány zejména tam, kde ústí do nohou vnějších, jinak dojde ke kontaminaci a opotřebovávání.

Lubricants

OLEJ či brzdová kapalina by neměla přijít do styku s BRZDOVÝMI KOTOUČI a destičkami. Proto je dobré při použití těchto kapalin, oddtranit kola a destičky, či brzdu obalit plastovým sáčkem a zajistit gumičkou.

Pro odhlučnění RÁFKOVÝCH BRZD lze nastavit brzdové šplíky takzvaně do šípů, to znamená, že budou mírně šikmo ve směru jízdy.

Pokud nelze seřídit zadní měnič, taka by pracoval hladce a přesně, velmi častou, ale opomíjenou příčinou bývá OHNUTÁ PATKA rámu či ramínka zadního měniče. To přitom nemusí být pouhým okem vůbec viditelné. Zjistit možné vychýlení lze pomocí speciálního nástroje (rovnač rámové patky), kterým lze zároveň patku ohnout zpět do svislé polohy.

Ohnutá patka

Při finálním usazování předního MĚNIČE do správné polohy dobře poslouží plastová či gumová palice, kterou můžeme změnit výšku či horizontální polohu přesmykače jemným poklepáním.

BOVDENY měničů by neměly být u řidítek příliš dlouhé, ale zároveň umožnit jejich plné otáčení v obou směrech, u zadního měniče pak musí být délka bovdenu dostatečná, aby nedcházelo k popotahování kabelu při změnu převodů vpředu.

KONCOVKY BOVDENŮ jsou potřeba u všech zakončení bovdenů horských kol. U silničních kol je to jinak. Koncovky jsou potřeba u Shimano řadicích bovdenů, nikoli však na brzdových lankách. SRAM komponenty naproti tomu koncovky bovdenů u brzd vyžadují, ale některé modely mají předinstalované koncovky řadicích bovdenů z továrny. Campagnolo nepotřebuje koncovky brzdových bovdenů podobně jako Shimano a i novější 11-ti rychlostní řadiče se obejdou bez koncovek bovdenů, u starších modelů řadičů jsou ale potřeba.

Při výměně INTERNĚ VEDENÝCH KABELŮ je užitečné svázat konec lanka s tenkým provázkem, který pak poslouží jako vodítko při opětovné instalaci kabelu.

Interně vedené kabely

DÉLKA ŘETĚZU musí umožňovat řazení na největší převodník vpředu v kombinaci s největším pastorkem vzadu, přestože není tato kombinace žádoucí. Docílíme toho přidáním dvou článků. Naopak řetěz by se něměl prověsit při zařazení na kombinaci nejmenších koleček. To vše platí za předpokladu, že zvolíme zadní měnič s odpovídající délkou ramínka (vodítka) přehazovačky.

ŘETĚZ není dobré opakovaně ROZPOJOVAT a spojovat, například při čištění, pokud není vybaven rychlospojkou. Pokud je i tak nutné cyklořetěz rozpojit, je dobré čep nahradit jiným, který je k opakovanému spojení řetězu určený.

PASTORKY není dobré lubrikovat, na rozdíl od řetězu. Olej bude sloužit jako lapač nečistot a způsobí kontaminaci kazety na kole. Ta by měla být pravidelně čištěna a odmašťována, což společně s pravidelnou výměnou řetězu zabrání jejímu předčasnému opotřebení.

VYCENTROVÁNÍ KOL jízdního kola nedocílíme pouhým utahováním niplů v paprscích kola. Utažením niplu o jednu osminu až čtvrtinu otáčky při laterálním centrování by mělo následovat povolení drátu na druhé straně náboje stejnou měrou. Napětí drátů na pravé straně (pastorky) zadního kola je vyšší, tudíž jedna otáčka má výrazně menší vliv na posun ráfku než na levé straně. To se projeví při odstranění házení kol, kde je potřeba dráty na pravé straně náboje utahovat dvojnásobně.

Centrování kol

Zajištění kola RYCHLOUPÍNÁKEM se provádí utažením matky nikoli upínací páky. Matka se plně dotáhne v zavřeném stavu a po otevření se přidá ještě jedna plná otáčka matky. Rychloupínák by mělo pak být možné zavřít bez nadměrného tlaku, po němž zůstane v dlani jemný otlak od páky rychloupínáku. Není-li možné otevřít páku upínáku pouhým brknutím konečky prstů, je dotažení dostatečné.

Indikátorem OPOTŘEBENÍ RÁFKU kola je vyfrézovaná drážka na jeho boku , případně vyvrtané díry. Pakliže tyto indikátory zmizí , je potřeba ráfek vyměnit. Sílu stěny ráfku je možné také přeměřit pomocí dvoumilimetrových drátů k výpletu kola. Přiložíme drát z každé strany ráfky a přeměříme šuplerou. 5mm znamená, že aktuální síla stěny ráfku je 1mm. Cokoli pod 1 mm = nutná výměna.

TLAK V PLÁŠTI se každou jízdou sníží o 0,35 až 1,4 baru. Proto je třeba zkontrolovat tlak před každou jízdou, manometerem či rukou, zmáčknutím pláště kola tlakem palce shora či cvrnknutím do boku pláště. Plášť kola by ideálně měl mít dutý zvuk připomínající zvuk bubnu. Cit pro tvrdost gumy získáme cvikem, když zkraje používáme manometr.

Ne všechny poškozené části na kole je třeba měnit za nové. Lze je i OPRAVIT. Vyplatí se poptat se na možnosti v místním servisu.

TLAKOVĚ MYTÍ kola předčasně vyplaví mazivo z ložiskových spojů, zejména ve středovém a hlavovém složení, či nábojích a urychlí jejich opotřebení a výměnu. Není dobré proudem vody oplachovat jemné součásti na kole, jako jsou řadiče a podobně.

Pečlivě ZAMETENÁ PODLAHA v dílně usnadní hledání malých součástek a šroubů, jejichž upuštění se mechanik stěží vyvaruje.

VE STOJANU by kolo mělo být upevněno tak, aby směřovalo z kopce, čímž se zabrání nadměrnému pohybu předního kola. Kolo by mělo být upnuté do svěráku stojanu za sedlovou trubku, zejména u karbonových a hliníkových rámů. Sedlovou trubku lze pro ten účel nahradit ‘servisní’ ocelovou trubkou.

Kolo ve stojanu

IMBUSOVÉ KLÍČE s kuličkou nejsou vhodné k povolování a dotahování šroubů.