JAK UVOLNIT ZAREZLÝ SPOJ

 

Prodloužená rukojeť nástroje

  1. Ujistěte se, že povolujete správným směrem. Např. levý pedál se standardně povoluje doprava (pravý doleva), podobně i pravá miska středu se povoluje doprava.
  2. Ujistěte se, že součást není držena ještě jiným šroubem, jak je tomu např.u některých Shimano klik. Může jít o závlačku či drátovou pojistku.
  3. Použijte k tomu určené, kvalitní nářadí, které nejeví významné známky opotřebení.
  4. Dostatečně dlouhá páka rukojeti nástroje je to, co mnohdy problém se zatuhlým spojem vyřeší. Variantou je rázový utahovák (elektrický či ruční).
  5. Kladivo není dobrá varianta, pokud není nástroj přišroubovaný, téměř vždy způsobí jeho sklouznutí a poškození komponentu.
  6. Kolo je ideálně upevněné ve stojanu tak, aby se opíralo o zem.
  7. Nohou lze vyvinout větší tlak na páku, je-li kolo zajištěno proti překocení.
  8. Ruce umístíme tak, aby v případě vyklouznutí nástroje či povolení závitu, neskončily např. na převodníku.
  9. Horkovzdušná pistole, fén či horká voda pomůže roztáhnout díly, zejména hliníkové. Lepidla na šrouby, jako Loctite jsou tepelně odolné (260°C). Příliš vysoká teplota nebo horká voda může poškodit některé kovy či součásti. Nepoužívejte otevřený plamen.
  10. Pasty proti zadření, zajišťovače šroubů či vazelíny jsou dostatečnou prevencí proti zarezlým spojům.

tacx-carbon-assembly-paste