JAK VYCENTROVAT ZAPLETENÉ KOLO

Ráfek se zkroutí následkem povolení drátů v jeho výpletu, k čemuž dochází při jízdě nerovným terénem, při nehodě nebo tvrdém nárazu. Centrování si obvykle žádá návštěvu specializovaného servisu jízdních kol, ale se správnými nástroji ho lze provést i doma.

K centrování jsou potřeba klíče na dráty správné velikosti a centrovací stolice k upnutí kola. Pokud stolici nemáme, lze centrování provést přetočením kola a upnutím vázacích pásků na vidlici, abychom mohli sledovat vycentrování ráfku.

  1. Najdeme povolené dráty

Nejprve identifikujeme povolené dráty, které poznáme podle laterálního vychýlení ráfku a drhnutí o brzdové špalky. Ve stolici přiblížíme centrovací čelisti co nejblíže k ráfku, aby se ho zlehka dotýkaly.

Najdeme nejbližší drát, který přitáhne ráfek zpět k centrální ose (na protilehlé straně náboje vůči vychýlení), a utáhneme ho o čtvrt otáčky. Otáčíme kolem a kontrolujeme vychýlení a provádíme úpravy, doku není ráfek vycentrovaný.

  1. Povolení napětí drátů a opakovaní centrování

Jakmile je kolo zhruba vycentrované, sundáme ho ze stolice. Uchopíme kolo horizontálně s rukama na vrchní straně v pozici 10 hodin a 2 hodiny, spodní stranu opřeme o stehna a tlačíme ráfek proti stehnům pomocí předloktí. Tím usadíme niply do ráfku.

Postupujeme po celém obvodu kola, pak kolo přetočíme a provedem to samé na druhé straně. Vrátíme kolo do stolice a doladíme centrování, pokud je třeba.

Opakujeme centrování a uvolnění napětí drátů, dokud není kolo vycentrováno.

  1. Radiální centrování (kulatost kola)

Posuneme čelisti stolice pod ráfek, abychom zjitili, kde je vychýlený. Posuneme čelisti tak blízko k ráfku, aby se ho zlehka dotýkaly, najdeme dva nejbližší dráty v místě největšího vychýlení a utáhneme oba o čtvrt otáčky. Dráty utahujeme vždy v páru.

  1. Uvolnění napětí drátů a doladění

Jakmile je kolo radiálně vycentrované, uvolníme napětí drátů stejným způsobem, jak bylo výše popsáno, a pak provedeme nutné doladění.

Podrobbněji o centrování čerstvě vypleteného kola viz VYPLÉTÁNÍ KOLA: CENTROVÁNÍ.