VYPLÉTÁNÍ KOLA: CENTROVÁNÍ

Následující text popisuje postup centrování kola po jeho vypletení. Pokud chcete tuto práci raději svěřit specialistům, navštivte náš servis jízdních kol v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Nástroje:

Klíče na dráty, plochý šroubovák, centrovací stolice a centrovací pravítko (na měření souměrnosti osy náboje a ráfku), tenzometr nebo pravítko a šupleru

 1. Nejprve pomocí plochého šroubováku, který vožíme do drážky niplu v jeho hlavě, rovnoměrně zašroubujeme všechny niply tak, aby závity drátu byly plně uvnitř šroubovacích spojek. Nehtem zkontrolujeme v případě potřeby.
 2. Poté rovnoměrně vypneme dráty tak, že dotáhneme všechny niply o celou jednu otáčku. Použijeme otvor pro ventilek jako referenční bod, abychom věděli kde začít a kde skončit. Pokračujeme v utahování o jednu otáčku, dokud nedosáhenme 75 procent požadovaného napětí drátů. Můžeme ho změřit tenzometrem nebo použít jiné kolo jako vzor správného napětí.
 3. Nyní potřebujeme dráty usadit. Položíme kolo tak, aby se osa se opírala o podlahu a ráfek se dotýkal podlahy před námi. Položíme ruce na ráfek, mírně za jeho centrální osu (pozice 2 a 10 hodin) a zatlačíme na ráfek, až uslyšíme cinknutí drátů. Přemístíme ruce a opakujeme tento postup pocelém obvodu kola, pak ho otočíme a uděláme totéž na druhé straně.
 4. Nyní přistoupíme k vycentrování. Pořebujeme k tomu stolici, pokud ji nemáme, můžeme centrovat s kolem ve stojanu či ho přetočit na řidítka a sedlo.
 5. Otáčíme kolo a centrovací klíč opřeme o rám či vidlici. Přibližujeme ho k ráfku, dokud o něj ráfek nedrhne. To nám ukáže, kde se ráfek vychyluje na jednu či druhou stranu.
 6. Klíč stále držíme u ráfku a otáčíme kolem tam a zpátky, abychom spočítali kolik drátů je nastraně vychýlení ráfku. Utáhneme všechny dráty na protilehlé straně vychýlení o 1/4 ptáčky a povolíme o 1/4 všechny dráty přitahující ráfek na stranu vychýlení. Postupujeme k dalším místu laterálního vychýlení, na jednu či druhou stranu, až kolo prochází vidlicí rovně.
 7. Nyní musíme zkontrolovat souměrnost ráfku vzhledem k náboji, to znamená, že není posunutý na jednu či druhou stranu vůči vertikální ose. To můžeme provést pomocí centrovacího pravítka nebo pomocí šuplery s kolem v rámu. Změříme vzdálenost ráfku od nohy vidlice na jedné a druhé straně.
 8. Pokud je ráfek přitažený více k jedné straně, povolíme o 1/2 otáčky všechny dráty na straně, kde je ráfek blíže k vidlici, a utáhnem všechny dráty na druhé straně o 1/2 otáčky. Použijeme otvor pro ventilek jako referenční bod, abychom věděli, kde začít a kde skončit.
 9. Poté bude nutné zkontrolovat a případně doladit laterální centrování dle kroku 5 a 6.
 10. Nyní bude nutné zkontrolovat radiální vycentrovální kola. Postup je podobný jako u kroků 5 a 6, ale nyní budme pomocí klíče sledovat pohyb ráfku nahoru a dolů. Ideálně k tomu použijeme centrovací stolici, ale můžeme to provést i s kolem v rámu.
 11. Opřeme klíč o rám či vidlici a přibližujeme ho dolů k hraně ráfku, dokud o něj ráfek nedrhne. Pokud ráfek skáče nahoru, utáhneme všechny dáty v sekci vychýlení o 1/4, pokud se ráfek od klíče odskakuje dráty v této sekci povolíme o 1/4. Vždy povolujeme nebo utahujem sudý počet drátů, abychom neporušili laterální vycentrování kola.
 12. Nyní sundáme kolo ze stolice či rámu a usadíme dráty stejným zůsobem jako v kroku 3. Pak bude potřeba znovu doladit letrální centrování, takže postupujem dle kroků 4,5 a 6.
 13. Laterální a radiální centrování může vychýlit kolo z osy náboje, takže ho bude potřeba zkontrolovat. Postupujem dle kroků 6 a 7. Pak je dobré zopakovat centrování dle kroků 4,5 a 6.
 14. Nyní je kolo připraveno k finálnímu napnutí výpletu. Přidáme 1/2 otáčky všem drátům, počínaje drátem u ventilku. Pokračujeme utahováním drátů, dokud nedocílíme kýženého napětí. Použijeme tensiometr, jíné kolo nebo jen prsty, máme-li zkušenosti.
 15. Po dotažení je nutné doladění vycentrování kola dle kroků 4-13. Osadíme velovložku duši a plášť.

Tipy:

Kola si sednou během prvních jízd, čímž ztratí trochu z napětí nebo se mírně vychýlí. Je dobré je zkontrolovat po čtyřhodinové jízdě a dotáhnout, případně docentrovat.

Při usazování drátů je dobré položit osu na kousek dřeva, nikoli přímo na podlahu, abychom ji nepoškodili.

Centrování vyžaduje dávku trpělivosti, není dobré ho uspěchat.

Správné napnutí drátů je věc zkušenosti, tenziometr může pomoci  začátcích.

Klíče na dráty musí být kvalitní a správné velikosti, abychom nezaoblili tělo niplů.

Viz také CENTROVÁNÍ VYPLETENÝCH KOL.