JAK SERVISOVAT NÁBOJ NA JÍZDNÍM KOLE

Pokud náboj drhne při otáčení kola, je nutné provést jeho údržbu. Problém je obvykle v opotřebení ložisek způsobeném kontaminací vodou a špínou. Ložiska se samozřejmě opotřebovávají používáním, takže po čase se v nich vytvoří vůle, která umožní kolům pohybovat se ze strany na stranu na ose kola.Ložiska v náboji jsou buď zapouzdřená nebo volná, kuličková. Pravidelná údržba prodlouží jejich životnost, ale po čase je bude nutné vyměnit.

Chcete-li tuto opravu raději svěřit odborníkům, navštivte náš cykloservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Servis kuličkových ložisek

Nástroje:

Konusové klíče – obvykle 15 a 17, vazelína, imbusový šroubovák s magnetickou hlavou nebo šperhák, bič na kazety a nýtovač řetězu, francouzský klíč, odmašťovač, papírové ubrousky či hadr.

Popsaný postup se týká servisu náboje zadního kola, u předního bude stejný.

  1. Nejprve odstraníme kazetu z náboje (viz článek JAK DEMONTOVAT KAZETU NA KOLE).

Povolíme zavírací matku na levé straně náboje pomocí kónusových klíčů – jedním podržíme kuželovou matku blíže ke středu náboje a druhým povolíme zavírací matku za ní. Zavírací matku a podložku vyšroubujeme rukou.

Je dobré si zapamatovat, jak byly matky a podložky na náboji orientovány kvůli úspěšné reinstalaci.

Konusovým klíčem podržíme zavírací matku na pravé straně a druhým klíčem povolíme kuželovou matku na levé straně a vyšroubujeme ji. Nyní bude možné vyndat osu z náboje.

  1. Opatrně vyndáme ložiskové kuličky z drážky náboje – ideálně pomocí magnetického šroubováku.

Ložiska vyčistíme pomocí papírového ubrousku a odmašťovače tak, abychom odstranili veškerou starou vazelínu.

Provedeme inspekci prachových misek nalisovaných do náboje, která chrání ložisko před kontaminací, a kuželových matek, které uzavírají ložisko. Pokud jsou opotřebované, vyměníme je.

U Shimano a mnoha dalších druhů nábojů jsou prachovky vevyměnitelné, takže po jejich opotřebení bude nutno instalovat nový náboj.

  1. Aplikujeme dostatečné množství vazelíny do ložiskové drážky v náboji a umístíme do ní ložiska, vazelína je udrží na místě. Magnetický šroubovák práci usnadní.
  2. Jakmile jsou všechna ložiska na místě, můžeme nasadit zpět osu na stranu ořechu. Přimáčkneme ji na ložiska a zkontrolujeme, že se volně otáčí. Našroubujme kónusovou matku na levé straně osy a utáhneme ji prsty, až se dotýká ložisek.

Znovu otáčíme osou a zkontrolujem, že ložiska jsou instalována správně.

Zkontrolujeme, že v ose není vůle. Pokud ano, budeme muset utáhnout kónus, ale ne příliš, jinak se osa nebude volně otáčet. Musíme najít bod, kde se osa otáčí volně, ale v ložiscích není žádná vůle.

Nasadíme zbylé podložky a zavírací matku na levou stranu osy v pořadí, jak byly na ose původně nainstalovány. Kónusovým klíčem podržíme kuželovou matku a druhým utáhneme zavírací matku.

Zkontrolujeme, že náboj po utažení nedrhne, je velmi snadné pootočit kónus při utahování zavírací matky.

  1. Namontujeme zpět kazetu (viz JAK NAMONTOVTA KAZETU), osadíme rychloupínák (viz JAK SPRÁVNĚ NAMONTOVAT RYCHLOUPÍNÁK) a kolo do rámu.

 

Servis zapouzdřených ložisek

Nástroje:

Kónusové klíče 13-16, stranový klíč 15 mm, 5mm imbusový klíč, pevná zadní osa, plastová palice, malý šroubovák, vazelína na ložiska, lis na ložiska nebo kovová trubka.

Postup:

  1. Osa náboje pravděpodobně bude mít alespoň na jedné straně odstranitelné vodítko k usazení osy do patky rámu nebo zavírací matku. To se dá vymontovat pomocí páru 5mm imbusů nasazených do obou stran náboje, kterými povolujeme proti směru hodinových ručiček. Bude k tomu potřeba vynaložit větší sílu, takže imbus s delší rukojetí bude vhodnější.

Pro pozdější reinstalaci je dobré si zapamatovat oriantaci matic a podložek.  Stříbrná podložka, která slouží jako prachovka i dekorace, bude upěvněna v drážce osy pomocí gumového o-kroužku a bude ji nutné vypáčit.

Mavic náboje mívají šroubovatelnou prachovku, kterou se seřizují ložiska.

  1. K odstranění ložisek, musíme nejprve zapřít náboj, abychom ho nepoškodili. Můžem použít například dutou plastovou hřídel.

Ložisko vyrazíme údery plastové, spíše než gumové palice (případně železného kladícka  a dřevěného bloku) na osu.

  1. Dalším krokem bude odstranění zbylého ložiska. Otočíme kolo tak, že ložisko je na spodní straně. Podložím přírubu náboje tak, aby ložiskový kroužek měl volnou cestu ven.

Pečlivě umístíme vyrážeč nebo pevnou osu na ložisko (můžeme použít hliníkovou trubku nebo starou pevnou osu s matkou nebo kónusem částečně našroubovaným na ní) a vyrazíme ložisko ven. Bude nutné udeřit nekolikrát a silou, protože ložiska jsou těsně nalisována v náboji.

Vyčístíme celý náboj odmašťovačem a hadrem, včetně příruby kolem otvorů pro dtáry výpletu. Zkontrolujeme, že náboj v těchto místech nekoroduje nebo není prasklý. Pokud najdeme praskliny na přírubě, je nutné náboj nebo celé kolo (ráfek) vyměnit.

  1. Vymažeme ložiskový kroužek uvnitř i vně, stejně jako vnitřek náboje a osu tenkou vrstvou vazelíny. Pokud by byla vrstva příliš silná, zabránila by plné instalaci ložiska do náboje.

Nové ložisko může být zaraženo údery pouze na vnější kroužek, nikoli na vnitřní kroužek, údery na něj by poškodily ložiska uvnitř pouzdra.

K naražení použijeme staré pouzdro ložiska nebo trubkový klíč stejného průměru.

Musíme mít na paměti, že pouzdra ložisek jsou z tvrzené oceli a jsou křehká. Použijeme ochranné brýle a ujistíme se, že narážecí kroužek a ložiskový kroužek jsou perfektně vyrovnány. Podle tvrdosti úderů poznáme, že ložisko je plně isntalováno.

  1. Osadíme zpět osu a narazíme druhé ložisko.

Pokud se nám nepodaří ložisko prvními údry zatlačit rovně, raději ho odtraníme a začneme s narážením znovu, než bychom se ho snažili více zarazit do náboje. Těžko bychom ho pak dostávali ven a mohli bychom přitom poškodit jeho stěny, což by znemožnilo správné – těsné nalisování kroužku.

Naisntalujeme zpět prachovkou s pomocí pár kapek oleje a zavírací matici.