JAK SERVISOVAT OŘECH NÁBOJE NA KOLE

Na opotřebení ořechu náboje má největší dopad kontaminace vodou, zejména pokud čistíme kolo proudem vody. Voda vyplaví vazelínu z ložisek a kolo pak při jízdě zní jako stará, rezavá zdviž.

Pomocí speciálních nástrojů lze údržbu ořechu provést, pokud ale máte pochybnosti, raději navštivte náš servis jízdních kol v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Níže uvedený postup se týká Shimano a Campagnolo ořechů, technika servisu je stejná pro mnoho dalších nábojů.

Nástroje:

10 a 12mm imbusový klíč, víceúčelově nářadí s imbusy, prodlužovací násada na nářadí, bič na kazety, klíč na zavírací matici kazety, kónusové klíče, 17 mm stranový klíč, pro Campagnolo náboje budeme potřebovat držák západky.

 

Servisování Shimano zapouzdřených ořechů

  1. Demontování kazety

Vymontujeme kolo a pomocí biče na kazety kazetu znehybníme. Řetěz biče omotáme kolem pastorku, který umožní omotání největší části jeho obvodu.

Umístíme hlavu klíče na zavírací matice dovnitř matice a nasadíme na ni francouzský klíč s rukojetí nalevo od rukojeti biče, tak blízko k ní, abychom mohli obě rukojeti uchopit oběma rukama. Stiskneme rukojeti k sobě a  povolíme matku.

Malá mezera mezi zavíracími maticemi kazety a osy může znemožňovat použití některých hlavic klíčů.

Pro podrobnější návod viz JAK VYMĚNIT KAZETU.

  1. Demontáž osy a kuličkových ložisek

Zkontrolujeme opotřebení ořechu. Pevně uchopíme tělo  sdrážkami a zalomcujeme s ním. Pokud se hýbe více než pár milimetrů do stran , je potřeba ho vyměnit, jinak postačí ho vyčistit a lubrikovat.

Nasadíme 14 nebo 15mm kónusový klíč na levou kónusovou matku náboje a pomocí obvykle 17mm klíče povolíme zavírací matku. Vyšroubujeme ji, stejně jako kónus (k jejímu povolení budeme možná potřebovat podržet zavírací matku na druhé straně náboje) a vyndáme osu z náboje s tím, že zachytíme volná ložiska do čistého hadru.

Viz také JAK DEMONTOVAT OSU Z NÁBOJE.

  1. Demontáž těla ořechu

Abychom měli přístup do těla ořechu a mohli vyjmout prachovku a ořech vyčistit nebo vyměnit, musíme ho vymontovat z náboje. Vložíme 10mm imbus do dutého šroubu na pravé straně náboje, který drží ořech na místě, a páčíme proti směru hodinovýh ručiček. K povolení šroubu bude potřeba velké síly, takže prodloužovací rukojeť bude velmi užitečná.

Něteré náboje, které jsou podobné nábojům Shimano, jako Joy Tech mají trochu komplikovanější způsob demontáže, protože upínací šroub se demontuje z levé strany náboje, a je proto potřeba delší imbus.

  1. Čištění

Nasadíme ochranné brýle, vezmeme odmašťovač (WD-40  nebo GT85) a vystříkáme vnitřek ořechu. Aplikujeme olej pro mokré podmínky, necháme odkapat a otřeme přebytečný olej hadrem a pak aplikujeme znovu. Pak nasadíme zpět těsnění.

Vymažeme tělo ořechu tukem a nainstalujem ho zpět. Pevně utáhneme šroub, obvykle na 30 Nm. Otřeme olej a namontujeme osy a ložiska dle výše popsaného postupu s reverzním pořadím kroků. Ložiska vyčistíme a lubrikujeme. Viz článek JAK SERVISOVAT NÁBOJ.

Některé generické náboje používají 7/32 palcová ložiska a trochu odlišný tvar kónické matky na pravé straně náboje a standardní kónus a 1/4 palcová ložiska na levé straně. Pozor na pomíchání.

 

Servisování Campagnolo zapouzdřených ořechů

  1. Demontáž ořechu

U nových modelů Campagnolo nábojů –  Centaur, Chorus a Record, musíme nejprve imobilizovat osu na levé straně pomocí 5mm imbusu nebo 17mm klíče. Jiným 17mm klíčem otočíme po směru hodinových ručiček matku na pravé straně a vyšroubujeme ji.

Tělo ořechu sejmeme pevným trhnutím, osa zůstane na místě stejně jako západky a pružina uvnitř ořechu.

Mirage a Veloce náboje stejně jako starší modely Chorus a Record, mají malý šroubek na pravé zavírací matce, který musíme nejprve povolit. Na novějších modelech tento šroubek již není.

  1. Nové versus staré modely

Na současných Mirage a Veloce nábojích se může nejprve povolit levá zavírací matka. Pevným trhnutím pak vyjmeme osu s ořechem z náboje. Tělo náboje přitom uchopíme hadrem, abychome zachytili pružiny a západky, které se tím uvolní.

V současné době se používají dva druhy pružiny, několikanásobné vinuté pružiny nebo jednoduché pružiny ve tvaru klipu. První najdeme na na starších Hope a Campagnolo nábojích. Druhý typ na novějších modelech Hope, Campagnolo a dalších výrobců.

Při demontáži interní sestavy ořechu zaznamenáme pořadí, tvar a orientaci částí, především orientaci hrany, která zapadá do hnacího kolečko, a uložení západky.

  1. Promazání

Aplikujeme několik kapek lehčího tuku na hnací kolečko a mezi západky a jejich uložení. To je místo, které je vystaveno největší námaze a tření v náboji. Veškerý nápor každého záberu pedálu se soustředí do těchto malých kontaktních bodů, proto vyžadují zvláštní péči.

Aplikujeme vazelínu do uložení pružiny, abychom ji udrželi na místě. Na hnací kolečko aplikujem ještě pár kapek oleje. Ujistíme se, že všechna těsnění jsou správně usazena, pomocí nehtu usadíme tenkou gumovou hranu těsnění do drážky. U těsnění ve tvaru o-kroužku si dáme pozor, abychom ho neskřípli nebo špatně neumístili při vkládání zpět do těla ořechu.

  1. Reinstalace

Nasadím speciální držák západek Campagnolo na ořech, s hákem směrem ven, a opatrně nasuneme ořech zpátky na osu se západkami částečně usazenými v hnacím kolečku tak, abychom měli dostatek místa k sejmutí držáku. Vyhákneme držák a stáhneme, zatímco ho jemně roztahujeme. Ořech by měl zapadnout na své místo. Pokud se nám to nedaří, zkusíme pootočit ořech proti směru hodinových ručiček, což pomůže postrčit západky na místo.

Pokud nemáme držák, můžeme si vypomoci silnou nití, kterou omotáme několikrát kolem západek. Jakmile ořech částečně usadíme, škubnutím uvolníme nit.

  1. Upevnění

Pečlivě našroubujeme zavírací matku, abychom nepoškodili její závit. Utáhneme dle specifikace.