JAK PEČOVAT O ŘETĚZ A PŘEVODY NA JÍZDNÍM KOLE

Nejlepší způsob, jak pečovat o řetěz je po každé jízdě ho omýt ho vodou (nebo v pračce na řetěz naplněné odmašťovačem), otřít hadrem a aplikovat olej. Pokud čistíme řetěz pouze jednou za čas, postupujeme podle násedujícího návodu. Pokud se nechete údržbu řetězu a převodů zabývat doma, navštivte náš servis jízdních kol v Plzni, kde se o vaše kolo rádi postaráme.

Pomůcky:

Olej na řetěz, odmašťovač, čisté hadry, kartáč na pastorky nebo starý zubní kartáček, hadice a voda, pračka na řetěz (alternativně).

Postup:

 1. Odmastit řetěz

I když naolejujme řetěz, nestačí to k jeho hladkému chodu. Olej nabírá nečistoty a spolu s nimi se změní v brusnou pastu, která odírá řetěz i převody.

Na šmír řetězu nejlépe fungují odmašťovače nebo speciální čističe na řetěz, které se ideálně nalejí do pračky na řetěz – nejméně špinavá cesta čištění řetězu.

 1. Čištění kladek měniče

Pomocí odmašťovaše a kartáče vydrhenem kladky měniče i vnitřek klece. Kladky je možné odšroubovat, ale při zpětné instalaci je nutné použít lepidlo na závity, aby se šrouby neuvolnily při vibracích na kole.

 1. Čištění kazety

Špínu mezi pastorky můžeme vyčistit protažením hadru jako zubní nití nebo speciální kartáčem. Pro zvláště zašpiněné pastorky použijeme odmašťovač. Čím více čistou budeme kazetu udržovat, tím rychleji bude řadit a tím delší bude životnost pastorků. Naopka špína působí jako brusná pasta.

 1. Čištění převodníků

Na vyčištění převodníků použijeme stejnou techniku nebo kartáč jako při čištění kazety.

 1. Opláchnutí

Jakmile jsou všechny části převodů čisté, opláchneme je, aby odmašťovašč nekontaminoval mazací olej. Pokud používáme hadici, namíříme proud vody vždy dolů, nikdy přímo na ložiska středového složení nebo náboje.

 1. Vytření

Měkkým, čistým hadrem dočistíme řetěz. Články promačkáváme mezi prsty abychom je vytřeli i zevnitř.

 1. Olejování kladek

Kladky olejujeme v místě, kde se otáčejí, není třeba lubrikovat jejich zuby, olej se k nim dostane prostřednictvím řetězu. Otřeme přebytečný olej hadrem.

 1. Olejování řetězu

Řetěz olejujeme pouze pokud je čistý a suchý. Řetěz by neměl být olejován příliš, pro aplikaci je dobré používat kapátko, aby množství oleje jdoucího do čepu bylo minimální. Olejujeme každý čep po celé délce řetězu. Při tom otáčíme klikami, aby olej natekl dovnitř uložení čepů, kde je potřeba. Přebytečný olej z destiček a válečků otřeme čistým hadrem.

 1. Uvolnění lanek

Přeřadíme na největší zadní pastorek a pak, aniž by se zadní kolo otáčelo, přeřadíme na nejmenší převodník vpředu. To uvolní lanka a umožní nám je vysmeknout z dorazů v rámu a měniči. Lanka můžeme nyní zkontrolovat, vyčistit, nalejovat a instalovat zpět.

Pokud jsou lanka vedená interně, nemusí být jejich uvolnění možné.

 1. Čištění lanek

Posuneme bovdeny, abychom odkryly sekce kabelů uvnitř, otřeme je hadrem namočeným v odmašťovači. Pokud jsou některéčásti kabelu rezavé nebo vytřepené, lanko vyměníme (viz kapitola JAK VYMĚNIT ŘADICÍ LANKO NA HORSKÉM/SILNIČNÍM KOLE). Lanka naolejume teflonovým olejem nebo lehkým lubrikantem na řetěz.

 1. Olejování předního měniče

Přední mechanika nejvíce trpí nečistotami zachytávanými při jízdě. Pokud jsou čepy zanesené a suché, často uvíznou. Je proto dobré přesmykač pavidelně čistit a aplikovat olej, nejlépe penetrační, do čepů.