JAK VYMĚNIT ŘETĚZ NA KOLE

Při výběru nového řetězu není nutné řídit se výrobcem, pokud jde o kompatibilitu s ostatními komponenty, ale řetěz musí odpovídat počtu pastorků na kazetě – např. pro 9-ti rychlostní kazetu musí být osazen 9-ti rychlostní řetěz. Pokud si nejste s výběrem a výměnou řetězu jisti, navštivte náš cykloservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

  1. Kontrola opotřebení řetězu

Kontrolu provedeme pomocí měrky na opotřebení řetězu. JAK POZNAT, ŽE JE ČAS VYMĚNIT ŘETĚZ

  1. Odstranění starého řetězu

Pomocí nástroje na rozpojování čepů řetězu vytlačíme jeden čep na spodní straně řetězu pod vidlicí, pokud je řetěz vybaven rychlospojkou, rozpojíme ji zmáčknutím čepů k sobě.

  1. Osazení nového řetězu

Posuneme měniče na největší pastorek a převodník a uvolníme clutch mechanismus, pokud je jím přehazovačka vybavena (omezuje pohyb ramínka a prověšování řetězu).

Vezmeme konec řetězu s vnějším článkem (či polovinou rychlospojky), provlékneme konec řetězu skrz přesmykač a pootočíme kliky tak, aby pár článků viselo pod převodníkem. Druhý konec řetězu táhneme přes trubku vidlice a položíme přes největší pastorek. Popotáhneme ho k měniči a provlékneme přes vršek horní kladky, za poutko v ramínku přehazovačky a přes spodní kladku a spodní poutko. Povolíme měnič.

  1. Naměření délky řetězu

Nejjednoduším způsobem naměření řetězu je použít starý řetěz jako měřítko, pokud jsme si jisti, že jeho délka fungovala bez problémů.

Aby bylo možné používat řetěz při jakékoli kombinaci převodů, měří se délka na kombinaci největších ozubených kol vpředu i vzadu. Oba konce řetězu potáhneme k sobě pod převodník (v pozici 5 hodin) a změříme, které dva články lze spojit. Musíme mít na paměti, že Shimano řetěz potřebuje ke spojení vnitřní článek na jednom konci  a vnější na druhém. Pokud jde o řetěz s rychlospojkou (SRAM, KMC), který má na obou koncích vnitřní článek, osadíme pro účely měření jednu její polovinu na pravou stranu.

Alternativně měření lze provést s řetězem provlečeným pouze klecí přesmykače s tím, že k délce řetězu, položeném na největším pastorku a převodníku, kterou lze spojit přidáme dva články (dva čepy = tedy 1 palec), abychom našli ideální délku. Při měření si ujistíme, že řetěz je plně usazen na zadním pastorku.

Přeřadíme měniče na kombinaci nejmenších ozubených kol.

U celoodpružených kol se délka řetězu může lišit při kompresi zadního tlumiče. Abychom zjistili, že ke změně délky v zadní stavbě dochází, změříme vzdálenost mezi středem kliky a zadní osy se zadním tlumičem v nahuštěném stavu (s pružinou nastavenou na obvyklé předpětí) a poté  vypustíme vzduch z tlumiče či povolíme pružinu, případně odpojíme tlumič, a přeměříme délku znovu. Délka řetězu musí odpovídat největší délce.

  1. Spojení řetězu

Shimano řetězy se spojí pomocí nýtovače řetězu, kterým se protlačí spojovací čep z vnějšího článku do vnitřního a pak se odlomí jeho konec kleštěmi nebo pomocí k tomu určeného otvoru v nýtovači.

Při spojování je dobré zajistit řetěz pomocí měrky na řetěz nebo starého drátu z výpletu ohnutého na obou koncích.

SRAM nabo KMC řetězy se spojí pomocí spojky, jejíž destičky s čepem se nasadí na oba konce řetězu a pak se scvaknou dohromady. Roztáhnutí čepů od sebe a jejich zajištění je možné provést buď pomocí speciálních kleští nebo pedálů. Posuneme spojku nad trubku zadní vidlice, uchopíme pevně zadní kolo, aby se neotáčelo, a zatlačíme na pedály, dokud se čepy nezamknou.

  1. Kontrola

Po instalaci zkontrolujeme, že je možné řadit ve všech komninacích, i v těch extrémních.

Viziuální kontrolou, že řetěz není příliš dlouhý je přeřazení na najmenší pastorek vzadu a nejmenší převodník vpředu – řetěz není v této kombinaci příliš napjatý, ale neměl by být příliš prověšený. Jinou známkou příliš dlouhého řetězu je když s v kombinaci najmenších převodů dotýká v místě, kde prochází horní kladkou.

Zda není řetěz naopak příliš krátký zkontrolujeme přeřazením na největší kolo vpředu i vzadu – řetěz bude více napnutý v této pozici, ale když prochází skrz kladky měniče měl by mít tvar písmene S. Pokud je linie řetězu přímá, bez mírného úhlu, anebo se řetěz v měniči zasekává, je řetěz příliš krátký.