JAK VYMĚNIT DRÁT VE VÝPLETU KOLA

Uvolnění nebo prasknutí drátu není neobvyklé zejména při jízdě drsným terénem.

Povolený drát lze dotáhnout klíčem, prasklý drát je třeba vyměnit. V obou případech ale bude kolo třeba následně vycentrovat (viz článek JAK VYCENTROVAT KOLO).

Pokud máte pochybnosti, navštivte náš bikeservis v Plzni, rádi vám pomůžeme

Nástroje:

Klíč na dráty, montpáky na pláště, plochý šroubovák, případně klíč na zavírací matku kazety, bič na kazetu nebo torxový klíč podle toho, kde je drát prasklý, náhradní drát.

Postup:

  1. Prasklý drát obvykle nevypadne z náboje, takže je potřeba ho nejprve zajistit nebo vyjmout, abychom mohli pokračovat v cestě. Je možné ho buď omotat kolem sousedního drátu, nebo pokud máme s sebou nářadí, ho uštípnout.                                                                                                         Pokud je prasklý drát na pravé straně, bude potřeba demontovat kazetu, abychom měli přístup k otvorům v náboji (viz kapitolu JAK VYMĚNIT KAZETU NA KOLE).                                                                                            Možná take bude nutné demontovat brzdový kotouč. K tomu je obvykle potřeba Torx klíč. Při povolování si dáme pozor, aby byl klíč dobře usazen v hlavě šroubu a při opětovné instalaci aplikujeme na závity šroubů lepidlo nebo pastu proti zadření.
  1. Vypustíme kolo a vyjmeme duši, pokud se nejedná o bezdušový plášť. Nadzvedneme velovložku v ráfku a vyšroubujeme nipl a zbytek prasklého drátu. Lokalizujeme příslušný otvor v náboji a vyjmeme z něj zbytek druhého konce drátu.
  2. Navlékneme nový drát. U výpletů s trojím překřížením drátů, překřížíme první dva sousední dráty z vnější strany a třetí drát podvlékneme. U výpletu s dvojím překřížením, bez překřížení nebo jiným vzorcem, si prohlédnému způsob výpletu a nový drát instalujeme stejným způsobem.
  3. Nyní našroubujme zpět šroubovou spojku drátu s ráfkem. K usnadnění instalace niplu do ráfku ho našroubujeme na náhradní drát, protáhneme ho skrz otvor v ráfku a podržíme ho šroubovákem na místě, zatímco odšroubováváme náhradní drát.
  4. Pak nipl našroubujme na závity instalovaného drátu a utáhneme klíčem na niply. Klíč otáčíme proti směru hodinových ručiček, díváme-li se na vnitřní stranu ráfku.
  5. S nově nainstalovaným drátem bude zřejmě nutné provést vycentrování kola, především proto, že prasklý drát je často výsledkem vychýlení ráfku z osy. Pokud nechceme centrování provádět, můžeme drát utáhnout dle napětí okolních drátů, které zjistíme zmáčknutím sousedních párů drátů.

Viz take VYPLÉTÁNÍ KOL: CENTROVÁNÍ.