JAK SERVISOVAT HLAVOVÉ SLOŽENÍ NA KOLE

Pokud je vůle v hlavovém složení, která se projeví klepáním při zabrždění předního kola a vyvinutí tlaku na řidítka,  nebo ložiska drhnou při otáčení řidítek, je nutné seřídit hlavové složení nebo vyměnit ložiska.

Většina kol je vybavna dvěma zapouzdřenými ložisky v miskách integrovaných případně nalisovaných nahoře a dole v hlavové trubce,  případně klasickými věnečkovými ložisky uloženými v externích miskách nalisovaných v rámu.

Pokud nechete servis ložisek provádět sami, navštivte náš cykloservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Nástroje:

Klíč hlavového složení (32 nebo 36mm), 4,5 a 6mm imbus, gumová palice, vazelína a odmašťovač, momentový klíč, kroužky řízení, 5/32 nebo 1/8 palcové ložiskové kuličky (věnečky) nebo zapouzdřená ložiska.

Závitové hlavové složení

  1. Diagnostika

Nadzvedneme přední kolo a necháme ho odskočit od podlahy, drnčení či rachocení prozradí vůli v hlavovém složení. Pokud řidítka při otáčení drhnou anebo se při nadzvednutí kola zastaví uprostřed a směřují dopředu, pak je hlavové složení příliš těsné nebo opotřebované.

  1. Seřízení

Stojíme obkročmo nad předním kolem, řidítka použijme jako páku a pomocí 32mm klíče povolíme zavírací matici hlavového složení.

Pokud je zavírací matice zatuhlá, pomocí druhého klíče otáčíme spodní maticí ve směru hodinových ručiček, až horní matici povolíme.

Seřídíme spodní misku tak, aby se hlavové složení volně otáčelo, ale nebyla v něm vůle. Pak horní matici dotáheneme.

  1. Inspekce a výměna ložisek hlavového složení

a) Demontáž představce

Pro snadnější demontáž staršího jednopalcového představce je dobré nejprve povolit zavírací matici hlavového složení. Poté povolíme imbusový šroub na vrcholu představce tak, aby jeho hlava vyčnívala nad představec a pak ranou gumové nebo dřevěné palice na šroub uvolníme klín, který drží představec ve sloupku. Představec pak ze sloupku vytáhneme.

b) Demontáž vidlice

Řidítka s představcem připevníme ke kolu např. pomocí řemínku z klipsen. Demontujeme přední brzdu a blatník, pokud je to nutné, a vysuneme vidlici z rámu. Pak vyšroubujeme zavírací matici a horní misku. Vyndáme ložiskové kroužky a vyčistíme je odmašťovačem a hadrem.

c) Diagnostika opotřebení misek

Pokud jsou misky opotřebované, uvidíme v jejich konkávním nebo konvexním žlábku důlky vytlačené jednotlivými ložisky (je možné je detekovat pomocí kovového hrotu s kulatou špičkou nebo kuličkového pera). K tomu dojde zejména, pokud je hlavové složení příliš utažené. Proces opotřebení je urychlen zejména pokud není hlavové složení pravidelně čištěno od písku a vlhkosti. Pro výměnu misek viz JAK VYMĚNIT HLAVOVÉ SLOŽENÍ NA KOLE.

d) Doplnění či výměna kuliček či věnečků

Misky pořádně vyčistíme, pořídíme nový věneček či volné ložiskové kuličky velikosti odpovídající původním (velikost je 1/8 nebo 5/32 palce – cca 3 nebo 4mm). Volná ložiska se mohou pohybovat v misce volně, a tudíž snižují míru a tempo opotřebení misek, zejména spodní. Misky vymažeme vazelínou a vložíme věneček, případně vyplníme misku jednotlivými ložisky, tak aby byly správně usazeny v drážce.

Normálně se volná ložiska instalují tak, aby mezi nimi byla velikost odpovídající dvěma nebo třema kuličkám. Pokud jsou misky opotřebované, pak jedobré aby se ložiska jemně dotýkala, což je usadí v nepoškozené drážce misky.

Pak hlavové složení seřídíme dle bodu 2.

 

Ahead bezzávitová hlavová složení

  1. Seřízení

Hlavové složení není možné seřídit, aniž povolíme upínací šrouby představce na sloupku řízení. Povolujeme je střídavě, povolení jednoho, utahuje druhý šroub. Pak dotahujme zátku hlavového složení, čímž vytáhneme vidlici nahoru a usadíme a utáhneme ložiska.

Bezzávitové či Ahead hlavové složení jsou závislá na tzv. ježkovi řízení, matce obvykle ve tvaru hvězdy, která se instaluje uvnitř sloupku řízení a do níž se pak utahuje šroub zátky. Tím se ložiska utáhnou těsněji k sobě.

Aby bylo možné seřízení provést, musí představec sedět  nad hranou sloupku (2-3mm), což se zajistí pomocí podložek umístěných na sloupku. Karbonové sloupky naproti tomu naopak vyčnívají nad představec, aby nedošlo k jejich skřípnutí a poškození, nad představec se pak přidá jedna podložka navíc, aby se pomocí zátky mohlo provést seřízení.

Ježek řízení ve tvaru hvězdy se používá pro ocelové či hliníkové sloupky, zatímco do karbonových či tenkostěnných hliníkových sloupků se intaluje ježek ve tvaru klínů. Zátky jsou pak buď hlubší – nylonové, nebo slitinové, které jsou mělčí. (Viz článek JAK INSTALOVAT JEŽKA ŘÍZENÍ)

  1. Demontáž ložisek

Výměna zpouzdřených či volných ložisek je jednoduchá. Demontujeme zátku a představec. Pokud se sloupek neuvolní z hlavového složení sám, použijeme gumovou či plastovou palici. Dáme pozor, aby vidlice nespadla na podlahu.

Campagnolo hlavové složení používají roztahovací klín místo klasického hvězdicového ježka, takže horní miska, která je vcelku může být zaseklá na sloupku. Abychom ji uvolnili, povolíme imbusový šroub v klínu a teprve poté klepneme do sloupku palicí.

  1. Výměna ložisek

Zapouzdřená ložiska se liší průměrem napříč rovnou a zkosenou stranou, proto je dobré uchovat si původní ložisko k pozdějšímu porovnání.

Pokud jsou misky opotřebované, lze je vyměnit, nejsou-li integrované v rámu (viz JAK VYMĚNIT HLAVOVÉ SLOŽENÍ NA KOLE). Pokud jsou misky plně integrované v rámu a jsou opotřebované, pak jediným způsobem opravy je pomocí lepidla na ložiska vlepit do misky speciální teflonovou pásku, která se používá na utěsnění závitů armatur.

  1. Odstraňování závad

Výměna ložisek vyřeší klepání nebo drhnutí hlavového složení.

Někdy se hlavové složení nedá dobře seřídit, protože horní hrana horní misky se dotýká spodní hrany vrchní kuželové misky. Hlavové složení pak drhne nebo se zasekává. Problém se dá vyřešit vložením tenké podložky mezi vrchní kuželovou misku a kuželový klínek pod ní. Mezi všechny kovové součásti hlavového složení přidáme vazelínu.

Pokud představec není o několik milimetrů výše než sloupek řízení (aluminiový), jak bylo výše popsáno, musí být na sloupek přidána podložka nebo nahrazena vyšší podložkou, aby bylo možné hlavovové složení seřídit.

Pokud je hlavové sožení vybaveno hlubší nylonovou zátkou, je dobré ji vyměnit za slitinovou s nižším profilem.

Problémy se seřízením hlavového složení může být dáno i špatně instalovaným ježkem hlavového složení (viz článek JAK INSTALOVAT JEŽKA).

Šrouby představce musí být utaženy rovnoměrně, aby nedošlo ke skřípnutí sloupku řízení, na  cca 6 Nm.

 

Výměna hlavového složení

Pokud seřízení či výměna ložisek neodstranila problémy s vůlí či drhnutím hlavového složení, pak je čas vyměnit hlavové složení případně vidlici.  Viz JAK VYMĚNIT HLAVOVÉ SLOŽENÍ.