JAK NASTAVIT TLUMIČE PRO LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ KOLA

Základní způsob nastavení tlumičů jsme popsaliv článcích JAK NASTAVIT ODPRUŽENÍ  a JAK FUNGUJE TLUMENÍ KOMPRESE A ODSKOKU ODPRUŽENÍ. I po jeho provedení je však nutné dále upravovat nastavení podle pocitu při jízdě a reakce kola na terénní změny, úskalí, se kterými se při vyladění tlumičů můžete setkat, jsou popsána v tomto článku.Pokud chcete mít jistotu, že je vase kolo nastaveno správně a že plně využíváte potenciál tlumičů na vašem kole, navštivte náš servis jízdních kol v Plzni, rádi vám pomůžeme.

  1. Nedostatečná progrese tlumení

Pokud jezdíme v extrémních podmínkách, může být využívání celého zdvihu vidlice vhodné, ale pokud například při dopadech ze skoku narážíme tvrdě do dna spodních nohou vidlice, není nastavení správné.

V takové případe bude třeba přenastavit předpětí pružení. U celodpružených kol je doporučeno pro začátek nastavit předpětí předního tlumiče na 20% a zadního na 30 až 35%. U 29 palcových kol je doporučené předpětí předního tlumiče 15%  nebo menší a 25% vzadu, aby byla jízdní pozice dostatečně vysoká a nedocházelo k narážení na dno tlumiče. Naproti tomu závodníci používají předpětí jen na 5% zdvihu.

Pokud se problém narážení do dna vidlice nespraví přenastavením předpětí, pak je potřeba zkontrolovat progresi pružení vidlice, to znamená, jak se mění tvrdost pružení při hlubší kompresi. Obecně čím blíže jsme konci zdvihu, tím větší odpor tlumiče bychom měli cítit, ale při začátku komprese chceme mít jen malý odpor.

Progresi vidlice u vzduchových vidlice je možné regulovat zmenšováním objemu vzduchu. Při malém objemu vzduchu ve válci bude progrese strmější, to znamená, že tlumení na konci zdvihu bude výrazně vyšší než na začátku.

Aby nebylo nutné progresi zvyšovat zvyšováním tlaku a tedy i předpětí tlumiče, které musí odpovídat váze jezdce a jeho potřebám, výrobci  dodávají speciální objemové vložky do vidlice (tokeny), které lze i skládat do sebe a libovolně tak regulovat progresi vidlice. Samozřejmě existují limity pro maximální počet tokenů vložených do vidlice. Jejich instalace je jednoduchá, vkládají se pod víčko vzduchové komory vidlice či zadního tlumiče.

Po vložení tokenů nebude pružení tvrdé, ale nebude tak snadno docházet k plnému propružení na dno zdvihu, pokud ho ale potřebujeme, plné propružení bude možné. Pokud při jízdě nikdy nevyužíváme plného zdvihu, není nutné vožku do vidlice vkládat, ale chceme-li mít v zásobě pár centimetrů zdvihu pro případ extrémního nárazu, je dobré vložku použít.

  1. Nestabilita při jízdě strmým terénem nebo zatáčení

Pokud kolo působí nervózně při jízdě strmým terénem, jakoby nás chtělo vyhodit ze sedla, a působí nestabilně, začneme kontrolou nastavení předpětí a odskoku.

Pokud je nastavní správné, může pomoci přidání vzduchu do vzduchové komory vidlice a ubrání vzduchu v zadním tlumiči, nebo přidání jednoho cvaknutí regulátoru odskoku, což způsobí, že se kolo zvýší vepředu, úhel hlavové trubky se sníží a váha se přenese více na zadní kolo. Tím se zlepší trakce zadního kola při zatáčení a ve sjezdech, úhel hlavy se nebude tolik měnit při brždění, což celkově přispěje ke stabilitě kola při jízdě.

  1. Střemhlav ve skoku

Pokud při přejíždění hrany terénu ve skoku směřujeme hlavou příliš dolů  a přistáváme střemhlav na přední kolo, řešením je přidáním nastavením  většího tlumení odskoku zadního tlumiče. To zpomalí zdvih zadního kola při odrazu, takže i křivka trajektorie kola při skoku bude plynulější. Při nedostatečném nastavením odskoku nás tlumič vymrští zadní kolo nahoru a způsobí, že budeme padat nosem dolů.

Je dobré najít si skok, který dobře známe a věříme si v něm, a experimentovat s nastavení oskoku zadního tlumiče, až najdeme polohu, kdy nás zadní kolo nevymrští při odrazu, ale kolo se udrží ve více horizontální a stabilnější poloze.

  1. Přetáčení zadního kola v zatáčkách

Pokud při prudkém zatáčení na rovném štěrkovém povrchu se zadní kolo přetáčí (vychyluje se do strany, jakoby se snažilo dostat se před přední kolo), řešením je opět přenastavení odskoku zadního tlumiče. Větší ztlumení odskoku, zlepší trakci zadního kola, které tak nebude poskakovat v terénu při zatáčení.

Opět je dobré experimentovat s nastavením odskoku zadního tlumiče v točivém úseku cesty, který dobře známe. Budeme moci sledovat, jak se s tlumením oskoku zlepšuje trakce zadního kola.

  1. Únava rukou při dlouhých technických sjezdech

Příčinou únavy rukou může být přílišné tlumení odskoku přední vidlice, díky čemu se s každým nárazem vidlice posouvá níže a níže a  pro každý další náraz je pak k dispozici méně zdvihu, ten pak více odnesou právě naše ruce.

Všeobecně tlumení odksoku by mělo být nastaveno na minimum tak, aby byl návrat do plného zdvihu co nejrychlejší, ale kolo neposkakovalo divoce po jakkoli malé nerovnosti terénu.

Jiný problém může být tlumení komprese. Moderní kola jsou vybavena regulátorem komprese, a to někdy ve dvou módech – vysoké a nízké rychlosti. Pokud máme předpětí dobře nastaveno a ruce jsou stále unavené, pak řešením může být právě nastavení menšího utlumení komprese.

  1. Testování

Všeobecně je dobré experimentovat s nastavením odpružení, abychom se blíže seznámili s jeho funkcí a vlivem nastavení na jízdu a mohli tak lépe využít potenciál tlumení. Důvěrné známý terén je ideálním místem, kde testování provádět.

Viz také JAK PROVÁDĚT SERVIS TLUMIČŮ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *