JAK NASTAVIT SILNIČNÍ KOLO

Prvořadým cílem správného nastavení kola je pohodlí, dalším pak styl jízdy – začátečník, turistika nebo závodník. Pro závod je lepší, aby řidítka byla níže než sedlo, což dělá kolo více aerodynamické, naproti tomu novic nebo turistu potřebuje řidítka výše, protože to uleví krku a zádům a jízda bude pohodlnější.

  1. Výška sedla

Posadíme se na kolo, ideálně umístěné v trenažéru, boky jsou paralelně se zemí a kliky v rovině se sedlovkou. Pokud natáhneme nohu s patou na pedálu, mělo by být koleno zamčené, tedy neohnuté. Pro jistotu, že nejsme příliš vysoko nebo nízko a nekolíbáme se při šlapání v bocích, otáčíme pedály s patou stále na pedálu. Tím také zjistíme, jestli se koleno při jízdě opravdu propne a nezůstává vždy mírně ohnuté (sedlo příliš nízko), případně nám v krajní poloze nechybí kousíček, abychom dosáhli patou na pedál.

S nohou zamčenou v pedálu by koleno mělo být mírně ohnuté pod úhlem 10-20° (25-35° dle Holmesovy metody, viz JAK NASTAVIT SEDLO), ale boky se nesmí pohupovat nebo poskakovat při šlapání. Přenastavení výšky by nemělo být nikdy o víc než o 1cm, protože malá změna má značný vliv na pohodlí na kole.

Jinou metodou, jak nastavit výšku sedla je změřením vnitřní délky nohy (viz JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST KOLA) a od tohoto rozměru odečíst 10cm. Výsledná délka by měla  odpovídat vzdálenosti od středového složení k horní hraně sedla.

Slabinou této metody je, že nebere v potaz délku klik a výšku pedálů.

Více viz JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT SEDLO NA KOLE.

  1. Předozadní nastavení sedla

Kolo musí být v naprosto vodorovné pozici, kliky paralelně se zemí. Spustíme olovnici od spodní strany čéšky dolů přes pedál, provázek by měl protnout osu pedálu. Pokud je olovnice před osou, je nutné posunout sedlo dozadu, pokud je za osou, je nutné posunout sedlo dopředu.

Jde o tzv. KOPS metodu, která má ale své kritiky a limity. Záleží na našem stylu jízdy. Pokud jezdíme nataženi s vahou přenesenou na řidítka (delší představec a níže řidítka), pak nám bude více vyhovovat sedlo více vepředu. Pokud preferujeme více vzpřímenou jízdu s výše položenými řidítky a kratším představcem, pak budeme pravděpodobně jezdit se sedlem více vzadu.

  1. Horizontální pozice sedla

Sedlo se zdviženým nosem bude tlačit na citlivé partie, sedlo svažující se dopředu nás bude posouvat k řidítkům a zatěžovat paže. Sedlo v rovině se zemí je obvykle ideální.

Předozadní nastavení sedla ovlivňuje nastavení výšky sedla a naopak posouvání sedla vertikálně ovlivní jeho předozadní nastavení. Takže při provedení změn musíme zkontrolovat celé nastavení.

Na vhodné nastavení sedla má také vliv naše flexibilita nebo zda šlapeme se špičkou nebo patou dolů, což se promítá do nastavení výšky sedla.

Více viz JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT SEDLO NA KOLE.

  1. Vodorovná pozice těla

Toto nastavení je nejdůležitější, pokud jde o pohodlí a výkon.

Se sedlem správně nastaveným se rukama opřeme o brzdové páky nahoře na řidítkách. Když se díváme  na osu předního náboje, řidítka by se měla překrývat s osou. Pokud jsou řidítka před osou náboje, je potřeba o něco kratší představec, pokud jsou řidítka naopak za osou náboje, budeme potřebovat delší představec.

V ideální pozici bude tělo svírat se zemí úhel 45°. Závodníci mohou upřednostňovat trochu plošší úhel s delším představcem a řidítky níže, zatímco turisté či začátečníci se budou cítit lépe ve více vzpřímené pozici s kratším představcem a vyše posazenými řidítky, což uleví krku a zádům. Pohodlí by mělo být vždy prvořadým cílem nastavení.

Více viz NASTAVENÍ VÝŠKY A DOSAHU ŘIDÍTEK.

  1. Šířka řidítek

Přibližné pravidlo je, že řidítka by měla být tak široká jako ramena v linii s podpáždím.  Širší řidítka otevřou bránici a usnadní dýchání, užší řidítka jsou víc aerodynamická. Více viz JAK VYBRAT SILNIČNÍ ŘIDÍTKA.

  1. Délka klik

Záleží na stylu jízdy a délce nohou. Kliky jsou obvyle 165, 170, 172,5 a 175 cm dlouhé, délka bývá vyznačena na vnitřní straně klik. Sprinteři, kteří potřebují větší záběr klik, budou preferovat delší kliky, zatímco spinneři, kteří cílí na vysokou kadenci, sáhnou po kratších. Níže uvedená tabulka je vodítkem k volbě klik podle tělesné výšky.

Výška         Délka klik

< 165cm    165mm

166-175    170mm

176-183    172,5mm

>185          175mm

 

  1. Nastavení zámků

Najdeme polštářek chodidla a vycentrujeme zámky, tak aby jejich střed ležel přesně na ose polštářku. (Viz JAK NASTAVIT ZÁMKY SILNIČNÍCH TRETER).

Výše popsané postupy jsou pouze počátečním nastavením kola, které pak bude nutné dále měnit dle našeho pocitu při jízdě.