NASTAVENÍ  ŘIDÍTEK SILNIČNÍHO KOLA

Špatné nastavení vzdálenosti řidítek od sedla má při déletrvající jízdě za následek nepohodlí a v horším případě i bolest, případně poranění v oblasti ramen, beder, kolen nebo loktů.

Pokud jsou řidítka příliš daleko, ohýbáme více záda v jejich střední části a naše paže budou nadměrně nataženy v ramenou, což způsobí, že budeme postrádat sílu v rukou a kolo bude méně stabilní. Negativně se to projeví i na ovládání kola, řazení apod. Při dlouhotrvající zátěži na ramena, pak bude následkem permanentní slabost v ramenou.

Pokud je vzdálenost a výška řidítek v kombinaci s výškou sedla (viz JAK NASTAVIT VÝŠKU SEDLA) ideálně nastavená, tělo svírá se zemí úhel 45°.

Záleží však na naší přirozené flexibilitě zad, která jedána i naším způsobem života, takže reálný úhel bude spíše v rozmezí 40° a 50°. Větší náklon je více aerodynamický, ale může být i méně pohodlný.

Dalšími parametry je úhel, který svírá horní část paží se zády, ten by měl být menší než 80°, jinak mají ramena tendenci vytáčet se směrem dopředu. Úhle který pak celé paže svírají se zády by měl být ideálně 90°.

Pokud jsme nad řidítky příliš nataženi a naše záda svírají příliš ostrý úhel, případně i naše paže jsou více nataženy směrem k řidítkům (s úhly přes 80° respektive 90°), pak potřebujme zvýšit pozici řidítek přidáním podložek pod představec a volit kratší představec.

Například zvýšením řidítek o1,5 cm a zkrácením představce o 2 cm, zvedneme záda o cca 4° a zároveň zmenšíme úhel, který svírají ramena (horní část paže) se zády. To bude znamenat, že cyklista bude sedět na kole ve více vzpřímené a pohodlněnjší pozici  a zároveň se mu uvolní ramena, takže se odstraní zátěž a stres, který byl v pažích, případně spodní části zad či loktech a kolenou. Pozice bude na druhé straně méně aerodynamická, ale více přslušná například jezdcům vyššího věku.

Viz také VÝBĚR ŘIDÍTEK SILNIČNÍHO KOLA.