JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT SEDLO NA KOLE

Následující měření zmapuje naše současné nastavení sedla pro pozdější referenci při provádění změn:

  1. Změřte předozadní délku sedla a vyznačte jeho střed.
  2. Změřte výšku sedla od středu do středu středového složení (někdy je lepší měřit na levé straně, jindy na pravé podle druhu klik), a to na milimetr přesně. Změřte tuto délku k ose pedálu (s klikami v linii se sedlovou trubkou).
  3. Změřte odsazení sedla (setback) tak, že nejprve postavíte kolo kolmo k podlaze a zadním kolem kolmo ke zdi a změřte vzdálenost středového složení od zdi a poté vzdálenost nosu sedla od zdi. Rozdíl těchto čísel je odsazení sedla.
  4. Změřte úhel horizontálního nahnutí sedla pomocí sklonoměru či smartphonu na 1/10 stupně přesně.

 

Ideální výška sedla

Ideální nastavení sedla je takové, které umožňuje flexi kolena pod úhlem 25-35° s pedálem v nejnižší pozici.

Cyklisté ale obvykle upřednostňují nižší sezení, protože se zdá pohodlněnjší.  Ale pokud absolvujeme delší jízdu se sedlem příliš nízko, může to vést ke zranění čtyřhlavého stehenního svalu, kolenní šlachy a ohýbačů boků. Naopak sedlo příliš vysoko může při dlouhé jízdě vést k poškození podkolenních šlach, iliotibiálního traktu (povazkového pásu na vnější straně stehen) či lýtkových svalů. Aby se těmto zraněním předešlo, je nutné aby se koleno při šlapání ohýbalo v uvedeném rozmezí 25 a 35 stupňů.

 

Nastavení výšky sedla

Výška boků

Základní, přibližné nastavení výšky sedla je možné provést nastavením sedla na výšku našich boků.

Metoda paty

Nejjednodušší, a proto také nejrozšířenější metodou, jak nastavit sedlo,  je tzv. metoda paty.

Obuti do svých obvyklých cycklistických bot, sedneme na kolo a pedály ustálíme v pozici 6 hodin (spíše 5 hodin), tedy v nejnižší pozici záběru pedálu. S patou na pedálu by naše noha měla být úplně natažená. Při posunutí nohy do obvyklé jídní pozice (zapnutá do pedálu, nebo 1/3 nohy před osou pedálu a 2/3 za ní) by měla být noha ohnutá pod mírným úhlem.

Tato metoda je sice nejjednodušší na provedení, ale také nejméně přesná  (nezohledňuje individuální rozdíly mezi stehenní, holenní kostí a velikostí nohy) a obvykle vede k příliš nízkému nastavení sedla cca o 5 cm.

109% (Hamleyho metoda)

Postavíme se naboso zády ke zdi, vložíme do slabin, co nejvýše to jde, knihu nebo jiný předmět, který je zhruba široký jako sedlo, a změříme délku kolmo k zemi. To je tzv. délka vnitřního švu nohavice, zjednodušeně délka vnitřní nohy. Připočteme k této délce devět procent, a této délce by měla odpovídat délka linie vedené od horní hrany sedla k ose pedálu s klikou v linii se sedlovou trubkou.

 

Tato metoda se zdá být velmi přesná, úhel kolena 25-35° byl naměřen při 67% šlapání, nicméně podle jiných měření nedosahuje cyklista optimálního výkonu.

88,3% (LeMondova metoda)

Trojnásobný vítěz Tour de France Greg Lemond používal  stejný výpočet jako Hamley, ale vnitřní délku násobil 88,3 procenty. Tato délka by měla odpovídat linii od nejnižšího bodu hrany sedla ke středu středového složení (s klikou rovnoběžně se sedlovou trubkou).

Tato metoda se zdá být velmi přesná pro dosažení kýženého úhlu kolena (65%), ale nebere v potaz různé délky kliky (obvykle 165-180mm).s

25° (Holmesova metoda)

Kolo umístíme do stojanu či trenažéru, otočíme pedály do nejnižší pozice (6 hodin) a partner přeměří úhel ohybu kolena pomocí goniometru. Měření se provádí s nohou upnutou do pedálů (případně 1/3 chodidla před osou pedálu, 2/3 za ní).

Na začátek je ideální nastavit výšku sedla, aby koleno svíralo úhel 25° v nejnižší pozici a podle pocitu při jízdě postupně úhel zvětšovat (například pokud jsme při jízdě nuceni se ohýbat v bocích nebo cítíme bolest v bedrech). Při přenastavování je dobré snižovat sedlo vždy pouze o 5mm. Flexe kolene ale musí zůstat v rozmezí do 35 (40) stupňů.

Jedná se asi o nejpřesnější metodu, protože je empirická a bere v potaz individuální anatomické odlišnosti, nicméně vyžaduje úhloměr, pomocníka (dva nemáme-li trenažér) a základní znalost anatomie.

 

Předozadní nastavení sedla

Ideální předozadní nastavení sedla je takové, aby při vodorovné pozici pedálů (3 a 9 hodin) bylo koleno přímo na osou pedálu. Měření se provádí pomocí olovnice spuštěné od kolene (od jeho centra směrem k hraně kliky, případně od kolenního výčnělku k ose pedálu).

Měření se provádí s nohou upnutou do pedálů (případně 1/3 chodidla před osou pedálu, 2/3 za ní)

Pokud je koleno za osou pedálu posuneme sedlo směrem dopředu, pokud vyčnívá více před osou musíme se sedlem více dozadu. Při posouvání sedla dopředu bude nutné následně přenastavit sedlo výše a naopak.

Naklonění sedla

Sedlo by mělo svým tvarem odpovídat tvaru a anatomii našich sedacích kostí. Naklonění sedla nesmí překážet sezení na sedacích kostech.

Naklonění sedla je rohodujícím faktorem pro to, kde sedlo tlačí na pánev. Pokud je jeho nos příliš vysoko, bude opora sedacích kostí malá nebo vůbec žádná. Pokud sedlo nakloníme směrem dopředu, bude sice opora sedacích kostí velká, ale při jízdě budeme sklouzávat dopředu, takže bude vyvíjen nepřiměřený tlak na ruce.

Pomocí sklonoměru jsme naměřili úhel naklonění sedla (viz úvod), ideální je aby byl před úpravami nula (z výroby se sedlo obvykle svažuje dopředu v rozmezí 0-6°) . Pak můžeme provádět úpravy a následné testy při jízdě.

Pokud nedokážeme najít vhodnou pozici při jízdě ani po četných úpravách, je dobré navštívit specialistu, který může vyměnit některé komponenty na kole.

INDIKÁTORY ŠPATNÉHO NASTAVENÍ SEDLA
1. Narážení do pedálů při pozici dole – sedlo příliš nízko.

  1. Pohyb pánve při šlapání – sedlo příliš vysoko.
  2. Bolest v přední části čéšky – koleno příliš ohnuté – sedlo příliš dole či vpředu.
  3. Bolest v zadní části kolene nebo v podkolenních šlachách – koleno se neohýbá dostatečně – sedlo příliš vysoko či vzadu.

Viz také JAK VYBRAT SEDLO, JAK SE ZBAVIT BOLESTI PŘI SEZENÍ NA KOLE.