JAK ODHLUČNIT RÁFKOVÉ BRZDY NA JÍZDNÍM KOLE

Pískání brzd je obvykle způsobeno vibracemi či opotřebením ráfku či brzdových špalků. Následující text vám pomůže s diagnostikou a řešením problému s odhlučněním. Pokud si nejste jisti, že chcete opravu provádět doma, navštivte náš cykloservis v Plzni, kde vám rádi pomůžeme.

Nástroje:

4,5,6mm imbusové klíče, francouzský klíč, smirkový papír, 10,11,12,13,14mm klíč na brzdy,  8,9,10mm Y-klíč nástrčný, 10mm stranový/očkový klíč

Postup:

  1. Čištění špalků

Pokud nejsou brzdové špalky příliš ojeté, nejdříve je vyčistíme. Otřeme je vlhkým hadrem a zkontrolujeme značku opotřebení  – obvykle 2mm od hrany botky špalku. Pokud jsou špalky za hranou opotřebení, vyměníme je. Špalky mívají vyjeté vyvýšení na spodní hraně, což indikuje že doléhají příliš nízko na ráfek, nebo na horní hraně, což znamená, že doléhají příliš vysoko na ráfek a mohou časem prodřít i plášť. Pomocí pilníku nebo smirkového papíru zdrsníme povrch špalků, abychom odstranili jakokoukoli oblýskanou, vyhlazenou vrstvu gumy, a zároveň je srovnáme, je-li to potřeba. Špalky za tím účelem vymontujeme z čelistí.

  1. Čištění ráfku

Stav ráfku má velký vliv na účinnost brzd a jejich hlučnost. Většina nových ráfků má strojově broušený nebo rýhovaný povrch. Drsný povrch předchází hlučnosti brzd, takže nevyžadují sbíhavě nastavené špalky (pod úhlem), ale jak se povrch vyhladí, pískání brzd se může objevit. Odstranění otřepů z hliníkového pvrchu zarytých v ráfku i špalcích hlučnost odstraní. Použijeme k tomu brusnou gumu nebo smirkový papír a vytřeme ráfky dočista. Pečlivě odstraníme zaryté kousky hliníku také z brdových špalků.

  1. Podložky

Konkávní a konvexní podložky mezi čelistmi a brzdovými špalky umožňují jejich rotační nastavení ve všech rovinách a jsou součástí všech špalků, které jsou dodávány pro silniční jednočepové nebo dvoučepové brzdy či horské cantilever neno V-brzdy. Kool-Stop popularizoval šplaky, které mají odsazení a byly konstruovány tak, že větší brzdná síly byla vynaložena na přední část špalku než na zadní, což minimalizovalo potřebu nastavení sbíhavosti špalků a také měkkost a pískání brzd. Shimano v 80-tých letech představilo špalky, které mají delší stranu vpředu před upínacím šroubem. Naproti tomu, pokud je to  možné, kratší konec vpředu je vždycky méně náchylný k vrzání. Každopádně vyměnitlené špalky s držáky (botkami) musí být orientovány tak, aby uzavřený konec botky vždy směřoval dopředu.

  1. Dotažení brzd

Předně se musíme ujistit, že upínací šroub čelistí brzdy k rámu je pevně dotažen. To bude 6mm zapuštěná matice a 5mm imbus nebo u starších brzd 10mm hex s nylonovou matkou jako prevence proti uvolnění. Pomocí klíče na brzdy nebo kónusového klíče zajistíme zadní seřizovací matici a povolíme přední matici. Seřizovací matici dotáhneme tak, aby se se ramena čelistí nevychylovala pod zátěží, ale přitom se volně pohybovala a rychle se vracela do původní polohy. Dotáhneme přední matici proti zadní seřizovací matici. Na některých silničních dvoučepových brzdách zkontrolujeme dotažení upínacího  šroubu, obvykle 4 nebo 5mm imbus. Dotáhneme pevně tak, aby se čelisti volně pohybovaly.

  1. Nastavení sbíhavosti špalků

Před příchodem konkávní/konvexních podložek se sbíhavost (nastavení špalků pod úhlem tak, aby přední strana špalku kontaktovala ráfek dříve než zadní) nastavovala ohýbání brzdových čelistí. U starších typů brzd s tenkými čelistmi je možné ohnutí provést pomocí speciálního klíče, který se ale již nevyrábí, místo něho je možné použít malý francouzský klíč. Na současných dvoučepových silničních brzdách je nastavení sbíhavosti snadné pomocí podložek, pokud jimi brzdy vybaveny nejsou, lze je tam doplnit. Špalky musí být dotaženy tak, aby jimi nebylo možné pohybovat rukou.

  1. Volné čepy

Podmínkou odhlučnění je minimalizování flexe a vibrací,  proto je nutné provádět pravidelnou inspekci vůle čepů a dotažení šroubů. Cantilever a V-brzdy na horských kolech používají 6mm šroub, obvykle imbus nebo klasickou  10mm hlavu k upevnění čepu. Rameno brzdy se pohybuje buď přímo v čepu, novější brzdy mají interní otočný systém, který eliminuje opotřebení čepu na rámu. Součástí tohoto mechanismu je také pružina a seřizovací šroub. Pokud jsou čelisti brzd v čepech volné a jakákoli sbíhavost brzd kolem více než 3mm se ztratí díky vůli, je potřeba je vyměnit.

  1. V-brzdy

K nastavení sbíhavosti u V-brzd bude většinou potřeba 5mm imbusový klíč. V některých případech bude mít špalek 10 mm matici, která má často integrovaný 5 nebo 6mm otvor pro imbus. Jedním způsobem, jak nastavit sbíhavost je vložit kartičku (0,25-1mm silnou) mezi zadní část špalku a ráfek. Tím zajistíme, aby byl špalek nastaven pod potřebným úhlem. Při nastavování sbíhavosti vyhákneme čelisti, aby byla práce snazší. Přimáčknutím špalků k ráfku zkontrolujeme nastavení špalků ve správné výšce a horizontálním úhlu, pak pevně utáhneme.

  1. Cantilever brzdy

Pokud mají cantilever brzdy externí vratnou pružinu, nejprve ji vyhákneme, než se pustíme do seřizování. Pro nastavení sbíhavosti použijeme 10mm klíč, abychom znehybnili brzdu v pivotu, pak povolíme přední matici pomocíc 5 nebo 6mm imbusu. Některé brzdu mají reverzní design nebo vyžadují dva 10mm klíče. Když nastavujeme špalky, ponecháme zhruba 2mm mezeru na zadní části špalku. Pokud má špalek tendenci vracet se do původní pozice, zkusíme otočit podložky a špalek upevníme o něco výše nebo níže, abychom se vyhnuli stopám po předchozím nastavení.

  1. Výměna typu brzd

Cantilever brzdy jsou více náchylné k hlučnosti, především na tenkých vidlicích turistických kol, které více pruží. To se násobí, pokud jsou šplaky usazeny daleko před brzdovými čelistmi. Pokud odhlučnění těchto brzd není možné, řešením je záměna za jiný model. Modely od Ritchey nebo Avid mají brzdový špalek upevněný za čelistmi, což zmenšuje flexi ramen a pravděpodobnost vibrací.

  1. Kvalita špalků

Pískání brzd je dané vibracemi, které jsou základní podmínkou generování zvuku, pokud se nepohybujeme ve vakuu. Vibrace mezi ráfkem a špalkem může mít mnoho příčin, ale běžně vzniká ve styčné ploše mezi špalkem a ráfkem. Výše uvedené kroky zajistí, že brzdy budou fungovat tak dobře, jak to je možné, ale nemusí nutně odstranit pískání. Pokud tomu tak je, obvyklým lékem je výměna špalků za nové a důkladné vyčištění ráfku.

Kvalitnější špalky z duální směsi jsou prevencí proti pískání do budoucna. Tvrdší sekce špalku zajišťuje méně tření než měkká část a také čistí ráfek při použití brzd. Tento druh špalku zajišťuje obojí – účinnost, a pokud pravidelně dotahujeme čepy a čistíme ráfek, nehlučný provoz.

Více o ráfkových brzdách v článcích JAK SEŘÍDIT SILNIČNÍ BRZDY, JAK MAXIMALIZOVAT ÚČINNOST SILNIČNÍCH BRZD, JAK VYMĚNIT BRZDOVÉ LANKO NA KOLE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *