JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S ŘAZENÍM NA KOLE

V tomto článku najdete podrobně popsané příčiny s  řazením na jízdním kole. Viz take čánek JAK SEŘÍDIT PŘEVODY. Pokud si nevíte rady a potřebujete s diagnostikou a údržbou pomoci, navštivte náš cykloservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

  1. Napětí lanka a nastavení limitů

Nejčastější příčinou problémů s řazením na kole je opotřebení nebo špatné seřízení lanka, které přitahuje klec přehazovačky či přesmykače, a tím i řetěz.

Problémy s přeřazením na vyšší převod (menší pastorek, větší převodník) bývá způsoben nedostatečným napětím lanka, opožděné řazení na menší převod (větší pastorek, menší převodník) je dáno přílišným napětím lanka.

Napětí lanka se upravuje pomocí dorazů, šroubových matic umístěných na rámu, brzdové páce, u kotvy lanka přehazovačky či přímo v bodenu. Jejich povolením (zašroubováním) se smrští bovden, a tím sníží napětí lanka, jejich vyšroubováním se naopak bovden roztáhne a lanko se více napne.

Stavěcí šrouby na těle přehazovačky a přesmykače nesjou určeny k nastavení napětí lanka, ale k nastavení spodního (vnitřního) a horního (vnějšího) pohybu klece měniče, a tím i řětězu. Jejich přílišné povolení vede ke sklouznutí a zablokování řetězu nebo poškození výpletu kola.

Přehazovačka je vybavena ještě jedním šroubem, umístěným za upínacím šroubem měniče, který nastavuje vzdálenost horní kladky od  kazety, respektive úhel těla měniče. Příliš velká mezera způsobí pomalé podřazení a naopak.

Podobný vliv jako špatné nastavení stavěcích šroubů má ohnuté ramínku či patka zadního měniče (viz bod 3 a také kapitola JAK VYMĚNIT OHNUTOU PATKU MĚNIČE).

Návod na kompletní seřízení měničů najdete v článku JAK SEŘÍDIT PŘEHAZOVAČKU A PŘESMYKAČ.

  1. Drhnutí lanek v bovdenech

Špína, která se usadí zejména u vstupu lanka do bovdenu, jeho koroze, přehyb lanka či jeho kvalita způsobí problémy v řazení, a lanko proto vyžaduje údržbu a výměnu.

Čištění je důležité u vodítka kabelů umístěných na spodní částí středové trubky (pouzdra středové osy). Olejování ústí bovdenů také pomáhá udržovat hladký chod.

Při výměně lanka hledíme na kvalitu, nerezová lanka jsou vždy lepší volbou. Na druhou stranu ještě dražší lanka opatřená např. PTFE nátěrem  (teflon), mohou více přitahovat špínu, nehledě k tomu, že nátěr se stejně opotřebuje. Každopádně je dobré spolu s lankem vyměnit i boden, v jehož útrobách bude pravděpodobně skrytá příčina drhnutí. (Viz návod v článku JAK PEČOVAT O ŘETĚZ A PŘEVODY NA JÍZDNÍM KOLE, JAK VYMĚNIT ŘADICÍ LANKO (BOVDEN) NA SILNIČNÍM/HORSKÉM  KOLE.)

  1. Ohnuté ramínko či patka měniče

Klec zadního měniče a patka, na níž je měnič připevněn k rámu, jsou velmi náchylné k deformaci. Stačí kolo špatně uskladnit v autě, opřít jiné o něj či kolo nechat spadnout. Patka také nemusí být v rovině (kolmo k zemi) z výroby. Bývá to případ až čtvrtiny z nich.

Odhalit mírné vychýlení měniče pouhým okem není většinou možné, spolehlivým nástrojem je speciální nástroj, který zároveň slouží k rovnání patky.

Než ale podobný nástroj použijeme, měli bychom si být jisti, že je kolo dobře a pevně usazeno v patkách vidlice a že ráfek je vycentrován. (Viz kapitola JAK CENTROVAT KOLO.)

  1. Opotřebovaný, špinavý či neolejovaný řetěz

Nedodržování pravidelných intervalů údržby a kontroly opotřebení řetězu způsobí nejen problémy s řazením, ale i předčasné opotřební kazety a převodníků.

Řetěz nemusí být opotřebován, ale chyby v řazení při jízdě může způsobit jeho přehyb, uvolnění čepu nebo zablokování článku. Způsob, jak identifikovat problematický článek řetězu, je pomalu otáčet pedály dozadu a sledovat otáčení kladek měniče, jejich poskočení problematický článek odhalí.

Řetěz, který je obalený ve špíně a šmíru, způsobí drhnutí při chodu i při řazení, podobně příliš suchý řetěz, který vrže při chodu. Za problémy s řazením může být i nesprávná délka řetězu (viz čánky JAK POZNAT, ŽE JE ČAS VYMĚNIT ŘETĚZ a JAK VYMĚNIT ŘETĚZ).

  1. Délka bovdenů

Délka bovdenu má velký vliv na kvalitu řazení. Příliš dlouhý bovden způsobuje tření a drhnutí lanka, příliš krátký bovden mění napětí lanka nezávisle na řazení a příliš ostrý úhel ohybu bovdenu znemožňuje pohyb lanka v něm. Krátký bovden mezi zadním měničem a zadní vidlicí způsobí jeho popotahování při řazení přesmykačem.

U celoodpružených kol může propružení zadního tlumiče popotahovat lanko měniče, pokud je bovden příliš krátký.

  1. Pozice přesmykače

Výška a úhel přesmykače má vliv na řazení. Přesmykač by měl sedět co nejblíže k velkému převodníku, aniž by se ho dotýkal (tenká mince poslouží jako měřítko).

Úhel přesmykače by měl být paralelně s velkým převodníkem s výjimkou některých modelů, jako je SRAM YAw). Viz člínek JAK SEŘÍDIT PŘEHAZOVAČKU A PŘESMYKAČ.

  1. Opotřebení

Řetěz, kazeta a převodníky podléhají opotřebení a jejich míru je možné kontrolovat (zahnuté zuby, délka a vůle řetězu – viz kapitoly JAK POZNAT, ŽE JE ČAS VYMĚNIT ŘETĚZ/KAZETU/PŘEVODNÍKY).

Také pružina přesmykače a přehazovačky se časem uvolní a v čepech se vytvoří vůle. Stejně tak i řadiče podléhají opotřebení, které je neopravitelné.

  1. Rám

Rané modely rámu s interním vedením kabelu s příliš tenkými bužírkami nebo ostrými úhly interního zahnutí kabelu způsobovaly nadměrné tření a problémy s řazením.

Ačkoliv modernější rámy jsou v tomto ohledu řešeny lépe, u speciálně tvarovaných rámů, zejména časovkářských a podobně aerodynamických rámů, kde kabely procházejí pod křivolakými úhly,  je často potřeba použít speciální bovdeny redukující tření. Jejich výmena není jednoduchá, což je na překážku v pravidelné údržbě takového kola. Viz kapitola JAK NAVLÉCT INTERNĚ VEDENÉ LANKO MĚNIČE NA KOLE.

  1. Linie řetězu

Linií řetězu se rozumí pozice kazety či převodníků vůči středové ose kola. Efektivní linií řetězu se myslí pozice předních a zadních ozubených kol vůči sobě.

Pokud přeřazení na některé převody působí drhnutí řetězu, řetěz padá z převodníků nebo zaujímá podivné úhly při určitých kombinacích převodů, je možné, že pozice převodníků je mimo linii. U starších klik bylo možné problém vyřešit změnou délky osy, u moderních typů je možné pozici klik měnit použitím k tomu určených speciálních podložek.

  1. Lidský faktor

Za problémy s řazením mohou být také jednoduše chyby jezdce při jeho používání, například řazení v záběru (před přeřazením zejména v kopci je nutné uvolnit nohy), nebo přílišné nebo nedostatečné promačkávání řadicí páky. To může vést nejen k nesprávnému přeřazení, ale v horším případě i k poškození komponnetů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *