JAK SEŘÍDIT PŘEHAZOVAČKU A PŘESMYKAČ NA JÍZDNÍM KOLE

V tomto článku vám pomůžeme identifikovat a odstranit příčinu disfunkčního řazení na vašem jízdním kole. Problému se take podrobněji věnujeme v článku JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S ŘAZENÍM NA KOLE. Pokud ale nechcete opravu provádět sami, navštivte náš bikeservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Diagnostika

 1. Problém: Měniče neřadí o jedno kolečko nahoru či dolu na jedno kliknutí .

Řešení: Napětí lanka je přílišné nebo nedostatečné, nutné seřídit indexování (viz níže).

 1. Problém: Indexování je seřízené, ale řetěz padá z kazety nebo převodníků.

Řešení: Stavěcí šrouby (přehazovačky či přesmykače) jsou špatně nastavené. Nutné seřízení (viz níže).

 1. Problém: Zadní převody jsou dobře seřízené, ale řetěz se posouvá příliš daleko jedním směrem.

Řešení: Pokud řetěz neřadí na nejmenší pastorek a naopak se posouvá za největší kolečko do výpletu kola (nebo naopak), patka přehazovačky může být ohnutá. Je nutné ji vyměnit nebo srovnat (viz níže).

 1. Problém: Řazení na lehčí převody je v pořádku, ale řazení na těžší převod je pomalé nebo drhne.

Řešení: Lanka a bovdeny jsou zanesené nebo zkorodované. Je nutná výměna nebo promazání (viz kapitola JAK VYMĚNIT ŘADICÍ LANKO NA SILNIČNÍM/HORSKÉM KOLE, JAK PEČOVAT O ŘETĚZ A PŘEVODY NA JÍZDNÍM KOLE).

 1. Problém: Řetěz sklouzavá, přeskakuje a zlobí

Řešení: Kazeta, řetěz nebo převodníky mohou být opotřebované. Řetěz přeměříme měrkou nebo pravítkem (viz kapitola JAK POZNAT, ŽE JE ČAS VYMĚNIT ŘETEZ). Zuby převodníků budou začpičatělé a zahnuté jako žraločí ploutev směrem dozadu , u pastorků směrem dopředu. Pak bude nutná výměna (viz kapitola JAK POZNAT, ZE JE ČAS VYMĚNIT KAZETU/PŘEVODNÍKY)

 

Seřízení přehazovačky a přesmykače

Pokud jsou měniče správně seřízené, pak na jedno kliknutí řadicí páky přeřadíme o jedno kolečko nahoru nebo dolů. Jestliže některé převody přeskakují nebo je řazení zatuhlé či váhavé, je potřeba měniče seřídit.

Problém bude pravděpodobně v napětí lanka, ale nejprve je potřeba zkontrolovat, zda není ohnuté ramínko či patka zadního měniče, nebo není měnič jinak poškozený (vice v kapitola JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S ŘAZENÍM NA KOLE, JAK VYMĚNIT PATKU MĚNIČE).

 1. Přeřaďte na střední nebo menší předvodník vpředu a plně zašroubujte doraz v zadním měniči a poté ho otočte o jednu otáčku ven. Povolte ukotvovací šroub panka zadního měniče.
 2. Pomalu otáčíme pedály a tlačíme na tělo měniče, dokud se řetěz neposune na druhý nejmenší pastorek. Napneme lanko a utáhneme kotvu lanka, ne příliš, abychom neroztřepili lanko. Pomalu otáčíme pedály, řetěz by se měl vrátit zpátky na nejmenší kolečko. Poté vyzkoušíme řazení na další převody.

Pokud je řazení na lehčí převody (nahoru) pomalé, zvýšíme napětí kabelu otočením dorazu proti směru hodinových ručiček (vyšroubujeme) o čtvrtinu otáčky. Pokud se při přeřazení posouvá řetěz příliš daleko nebo drnčí o větší kolečko, povolíme napětí kabelu zašroubováním dorazu, dokud řetěz nechodí hladce.

Pokud je řazení na větší kolečka v pořádku, ale podřazení na těžší převody je váhavé, pak bude potřeba promazat nebo vyměnit lanka a bovdeny.

 1. Přeřadíme na nejmenší převodník a na prostřední pastorek vzadu a povolíme napětí lanka přesmykače zašroubováním dorazu plně do rámu, řadiče či objímky v bovdenu. Povolíme ukotvení lanka v měniči, napneme kabel a znovu ukotvíme.

Zkusíme přeřadit na prostřední či vnější převodník. Pokud je řazení váhavé, otočíme doraz proti směru hodinových ručiček (vyšroubujeme ho) o půl otáčky a zkusíme řazení znovu.

Opakujeme, dokud řazení na větší převodník není úplně hladké. Pokud jsou na kole tři převodníky, zkusíme řazení na tento převodník, pokud je váhavé, přidáme půl otáčky v napětí kabelu.

Jakmile je řazení nahoru, na těžší převod, v pořádku, zkontrolujem řazení zpátky na menší převodníky. Pokud není hladké, je napětí kabelu přílišné, nebo je potřeba vyčistit, lubrikovat či vyměnit lanko a bovden.

 

Nastavení pozice přesmykače

Výška

Přesmykač nesmí být namontován příliš vysoko nad velkým převodníkem, protože by neřadil dobře, pokud je naopak klec příliš nízko, může drhnout o převodník a způsobit zadrhnutí řetězu.

Při instalaci nového přesmykače na něm bývá nalepena značka, jak vysoko má být klec nad vnějším převodníkem. Pro naměření posuneme rukou nebo pákou řadiče klec nad velký převodník (řetěz je na středním nebo malém převodníku). Mezera mezi hranou vnější strany klece přesmykače a zuby převodníku by měla být jen 1-2mm. Ke kontrole a nastavení je možné použít podložku stejné tloušťky.

Úhel

Klec přesmykače by měla být paralelně s největším převodníkem tak, aby i řetěz procházel rovnověžně mezi boky klece. Pokud nastavení není paralelní, řetěz může drhnout o klec přesmykače při přeřazení nebo sklouznout z velkého převodníku.

Při nastavování posuneme řetěz na nejmenší pastorek vzadu a největší převodník vpředu. Před povolením upínacího šroubu přesmykače je dobré povolit napětí lanka, popřípadě přeřadit na menší převodník, aby napnuté lanko neposunulo přesmykač výše. Ideální způsob je nepovolovat šroub úplně a pozici upravit poklepáním na tělo přesmykače gumovou nebo plastovou paličkou.

 

Nastavení stavěcích šroubů

Stavěcí šrouby nastavují rozsah pohybu měniče. Pokud nejsou limity nastaveny dobře, může řetěz padat z kazety či převodnáíků, což může být nebezpečné.

Než budeme kontrolovat nastavení, měli bychom se ujistit, že patka přehazovačky nebyla ohnutá. Pokud ano, je potřeba patku srovnat nebo vyměnit.

 1. Najdeme spodní stavěcí šroub na přehazovačce, označený písmenem L , který omezuje pohyb měniče směrem dovnitř. Na přehovačce bývá umístěn spíše blíže k opačné – vnější straně kola.

Zašroubujeme šroub plně dovnitř těla měniče a tlakem ruky zkusíme posunout řetěz na největší pastorek, šroub by ho měl zatavit na druhém nebo třetím největším kolečku.

Udržujeme tlak na měnič, otáčíme pedály a povolujeme šroub, dokud se řetěz neposune na největší pastorek, ale neposkakuje ne něm nebo nerachotí a nemá tendenci posunout se dále do výpletu.

 1. Vytočíme plně horní stavěcí šroub, označený H, který omezuje pohyb řetězu směrem ven z kola a bývá umístěn blíže ke středu kola. Otáčíme pedály a necháme řetěz sklouznout dolů po kazetě.

Utahujeme šroub, až se řetěz vrátí na nejmenší pastorek (nejtěžší převod) a otáčí se hladce bez přeskakování a cvakání.

 1. Nastavíme vzdálenost kladky od kazety, pomocí šroubu, tzv. B-šroubu, který je umístěn na vršku těla zadního měniče za kazetou.

S řetězem na největším pastorku a nejměnším převodníku musí mít horní kladka musí dostatečnou vůli, aby se volně otáčela. Mezera mezi kadkou a kazetou se zvětší, pokud šroub zašroubováváme, naopak vyšroubovávání vůli zmenší. Mezera by měla být kolem 2 mm – 6mm.

 1. Přeřadíme na nejmenší převodník a největší pastorek, plně zašroubujeme dolní stavěcí šroub, označený L a umístěný obvykle na vnitřní straně předního měniče.

Ideálně povolíme napětí lanka měniče, povolením jeho upínacího šroubu, abychom si byli jisti, že napětí kabelu neurčuje nastavení pohybu měniče. Pomalu otáčíme pedály a vyšroubováme šroub, dokud se řetěz nevrátí na malý převodník a neotáčí se plynule bez drhnutí o klec přesmykače.

Napneme lanko a utáhneme šroub jeho ukotvení. Plně zašroubujeme horní stavěcí šroub, označený H a umístěný na vnější straně měniče. Přeřadíme zadní měnič na nejmenší kolečko.

Rukou napneme lanko předního měnice, můžeme použít montpáku na pláště, abychom si lanko nezaryli do prstů.  Napětí udržujeme a povolujeme šroub, vždy jen o půl otáčky, doku řetěz nepřeskočí na největší převodník. Pak šroub povolujeme vždy jen o čtvrt otáčky, dokud klec přesmykače nepřestane drhnout o klec přesmykače.

Stavěcí šrouby jsou nyní nastaveny, ale bude pravděpodobně potřeba provést seřízení předního měniče (viz výše Jak seřídit měniče).