JAK VYMĚNIT PŘEVODNÍK NA KOLE

Převodníky je nutné vyměnit, pokud jsou opotřebované (viz kapitola JAK POZNAT, ŽE JE ČAS VYMĚNIT PŘEVODNÍKY NA KOLE) nebo pokud chceme změnit poměr převodů – méně zubů pro snazší stoupání či více zubů pro rychlejší jízdu v rovinatém terénu. Výměna převodníků neí náročná, ale vyžaduje speciální nástroje k demontáži klik, kliky jsou navíc náchylné k poškození. Proto je lepší opravu svěřit bikeservisu, jako je ten náš v Plzni.

BCD

Než pořídíme nový převodník, musíme znát průměr obvodu šroubů klik (BCD – bolt circle diameter) na našem kole. Obvykle je to 110 nebo 130mm, tedy kompaktní nebo klasická velikost. Pokud je kolo vybaveno kombinací 50×34 zubů, pak bude mít téměř jistě průměr obvodu šroubů 110mm. Pokud je kolo osazeno převodníky 53×39 zubů, pak BCD bude 130.

Průměr obvodu je samozřejmě možné změřit od díry pro šroub na jedné straně k díře na straně druhé. Novější jedenáctirychlostní převodníky od Shimano mají pouze čtyři upínací šrouby a jejch průměry jsou stejné.

Pomůcky:

Hex a Torx klíče, klíč na středové složení, klíč na matky převodníků.

Postup:

  1. Demontáž klik

Pokud vyměňujeme největší převodník na vnější straně kliky, je možné pouze odšroubovat upínací šrouby převodníků a přetáhnout převodník přes kliku. Pokud ale měníme prostřední či nejmenší převodník, pak je nutné nejprve odmontovat kliky (viz článek JAK VYMĚNIT KLIKY NA KOLE).

  1. Povolení šroubů

Některé vyšší modely klik umožňují odšroubovat upínací šrouby převodníků pouze pomocí imbusů nebo torxů, nicméně u tradičních klik je nutné k povolení šroubů použít klíč na matky převodníků, který zapadne do drážky na matce převodníků, a zabrání jejímu protáčení. Alternativně se k přidržení matky používá imbusový klíč obvykle o 1mm větší než klíč na šroubu.

  1. Pozice převodníků

Při osazování převodníků musíme věnovat pozornost jejich rotační pozici vůči klice a ostatním převodníkům. Největší převodník má malý trn na zadní straně, převodník musí být orientován tak, aby trn byl za ramenem kliky. Trn zabrání totálnímu zadření řetězu, pokud při přeřazení spadne mezi vnější převodník a kliku.

Vnitřní převodník má malý výstupek na vnitřní straně jeho obvodu , který také musí být umístěn za klikou.

Strana převodníku , kde jsou zuby odsazeny od plochy převodníku, což usnadňuje řazení, nebo jsou tam další značky musí být viditelné (na vnitřní straně) při instalaci převodníků.

  1. Montování převodníků

K upnutí převodníků pomocí šroubů použijeme opět klíč na matky převodníků nebo imbus. Šrouby nejprve rovnoměrně zašroubujeme a  při utahování postupujeme od jednoho k druhému po obvodu převodníku a utahujeme vždy pouze o čtvrtinu otáčky, dokud nejsou šrouby plně utaženy. K dotažení je možné použít momentový klíč.

  1. Osazení klik

Nasadíme kliky tak, aby osa procházela řetězem.

  1. Test řazení

Otáčíme pedály a otestujeme řazení. Pokud jsme změnili velikost (počet zubů) největšího převodníků, bude nutné přesadit přesmykač výše (viz JAK SEŘÍDIT PŘEVODY NA KOLE).