JAK  NASTAVIT ZÁMKY NA CYKLISTICKYCH TRETRÁCH

Při cyklistice jsou nejdůležitější chodidla, ktré přenášejí veškerou naši sílu vynaloženou na šlapání, když generujeme stovky a tisíce otáček pedály. Nastavení zámků na tretrách pak má pozitivní nebo negativní vliv nejen na chodidla, ale i kotníky, kolena, boky, bedra a vše mezi těmito částmi těla. A to není vyčerpávající výčet.

Pokud chcete nastavení svěřit odborníkům navštivte náš bikeservis v Plzni.

Dynamika šlapání

Při šlapání se chodidlo pohybuje ve třech rovinách, i když je upnuto v botě a pedálu. K tomu je třeba pričíst pohyb kolena.

Kolenní kloub spojuje pohyb čtyř kostí – stehenní, holenní, lýtkové a čéšky. Je třeba vzít v úvahu i spojovací tkáň, chrupavku, meniskus (kloubní ploténku), váčky s tekutinou atd. Pohyb kolena je složitý, a o to větší vliv má na něj pozice a pohyb chodidla dané upnutím v zámku treter.

Nastavení podle starých zámků

Pokud vám vyhovuje současné nastavení zámků na botě a nemáte žádné známky nepohodlí  či bolesti, které by nasvědčovaly opaku, není dobré při instalaci nových zarážek cokoli měnit.

Nejjednodušším způsobem, jak okopírovat původní nastavení, je obkreslit si starý zámek pomocí ostrého fixu na podrážku tretry, čímž vytvoříme šablonu pro každou další reinstalaci. Rozhodně je potřeba obkreslit celou linii zámku, nikoli jen hrany a podobně. Pokud vám vadí kreslit na podrážku boty, pak lze použít samolepky od výrobců pedálů, které se nalepí přes stávající kufr jako šablona.

Každopádně i když důsledně okopírujeme nastavení starých zámků, neznamená to, že nové zámky budou fungovat zcela identicky. Možná bude potřeba drobných úprav v nastavení. Není proto dobré měnit zámky v předvečer  dlouhé  a náročné  jízdy. K tomu, abychom vyladili nastavení pedálů je potřeba ujet něco mezi 150 a 250 kilometry.

Více o montáži nových zámků viz JAK VYMĚNIT NÁŠLAPNÉ ZÁMKY, JAK NAMONTOVAT ZÁMKY SILNIČNÍ/MTB tretry.

Tři osy nastavení

Při montáži zámků musíme mít na zřeteli tři roviny – předozadní, příčnou (float) a úhlovou. Předozadní určuje pozici paty a špičky vůči ose zámku, příčná (float) se týká rotačního pohybu chodidla do strany při upnutí do pedálu a úhel vymezuje nastavení  boty vůči ose pedálu.

Předozadní nastavení

Předozadní nastavení je nejjednodušší a také nemá tak fatální důsledky pro zdraví našich nohou a kolen.

Obvyklý způsob nastavení je umístit osu zámku v linii s kloubem třetího prstu na noze. Vyznačíme si pozici palcového  a malíkového kloubu (polštářku) na botě a zámek umístíme v linii vedené zhruba uprostřed těchto bodů.

Umístění o 5mm blíže k patě je vhodnější pro vytrvalostní, triatlonové  jezdce, zatímco pro vynaložení okamžité maximální síly, například  pří sprintu, je vhodnější posunout zámek blíže ke špičce.  

Někteří výrobci mají v poslední  době tendenci posouvat otvory v podrážce pro namontování zámků blíže k patě. Pokud potřebujeme na naší botě více prostru pro předozadní nastavení, než otvory umožňují, většinou není pomoci. Existuje ale prodlužovací destička od výrobce pedálů Speedplay, která přidá 14mm směrem k patě.

Rotační nastavení

Při rotačním nastavování zámků (float) je nutné si uvědomit, že některé pedály jsou konstruovány tak, aby umožňovaly pohyb do stran až 30°a jiné pohyb vůbec neumožňují (červené silniční pedály). Většině lidí vyhovuje vůle 6-9°.

Klíč k rotačnímu nastavení je kopírovat přirozenou pozici našich chodidel ve stoje. Projděte se pár kroků a zastavte se. Sledujte linii mezi koleny a chodidly. Jsou orientovány stejným směrem? Pak se zaměřte na chodidla, směřují rovně vpřed nebo do strany.

Jiný test: posadíme se na lavici nebo postel s nohama volně visícíma přes okraj, sedíme vzpříměně s chodidly natočenýma na 90° vůči holeni, poté posuneme boky dopředu a sledujeme nohy, jestli se vytáčí dovnitř nebo ven.

Na základě toho, co jsme při testech vypozorovali, nastavíme zámky tak, aby kopírovaly přirozenou pozici ve stoje nebo usnadňovaly pohyb při testu na lavici. Poté při šlapání sledujeme, jestli je pozice chodidel a natočení kolen stejné jako při našem přirozeném postoji.

Napětí či bolest ve střední nebo boční straně kolene je dobrým indikátorem, že nastavení není dobré.

Víceméně všechny pedály na trhu umožňují výše popsané nastavení, ale jen výjimečně pedály umožnují nezávislé nastavení ve všech třech rovinách.

Speedplay Zero pedály umožňují nastavení floatu přímo na kole, aniž bychom přitom kompromitovali předozadní či nastavení rozestupu zámků (Q-faktor), což je vždy ovlivněno při klasickém 3-šroubovém upnutí silničních pedálů.

Podložení zámku (klíny)

Rozhodnutí se, zda je dobré podkládat zámky klíny ve vašem případě, je lepší nechat na profesionálech.

Jde o to, že náš kotník nemusí být vertikálně v linii, což znamená že i chodidlo bude natočeno a nebude sedět kolmo na pedálu. Tím pádem, budeme šlapat pouze jednou stranou chodidla, což může vést k nepohodlí a bolesti.

Umístění klínů pod zámky vyrovná horizontální pozici chodidel a umožní vynaložení síly rovnoměrně celou plochou chodidla, a tím i větší výkon při šlapání.

Šířka postoje

Šířkou postoje (Q-faktorem), se myslí vzdálenost chodidel od sebe, když jsme zapnuti do pedálů. Když jste prováděli test na rotační nastavení pedálů, všimli jste si, že stojíte s nohama daleko od sebe nebo blízko sebe? Jsou při šlapání vaše kolena v linii s chodidly?

Není přesný způsob, jak určit, jaký rozestup chodidel je pro nás ideální. Musíme se spolehnout na metodu pokusu a omylu.

Pokud trpíme bolestí iliotibiálního traktu (povázkového pruhu svalů na vnější straně stehen), pak zvýšením rozestupu může být řešením.

Pokud vytáčíme kolena do stran na vrcholu záběru pedálu, abychom se vyhnuli břichu, pak větší rozestup je na místě. Pokud máme příliš široký rozestup pedálů na kole a máme tendenci vytáčet  kolena směrem dovnitř, pak je dobré rozestup zmenšit.

Pokud nelze zámky více posunout do strany, je možné pořídit pedály s kratší nebo delší  osou, což nabízejí někteří výrobci (Speedplay, Keywin a pár dalších). Shimano nabízí jednu kratší variantu kvůli snížení váhy. Pak také existují nástavce na osu pedálu.

Tělesná asymetrie

Ještě jednu věc je třeba zvážit při nastavení pedálů, a tou je možná tělesná disproporce. Možná nesedíme na sedle kola rovně, možná máme různě dlouhé nohy, strukturou nebo při pohybu. K tomu účelu existují vložky pod zámky, aby asymetrii vyrovnaly.

I když nevhodné vypodložení pedálů nemá tak negativní vliv jako vkládání klínků pod zámky, přesto je lepší nechat volbu na odborníkovi.

Pokud máme pocit, že se při jízdě příliš nakláníme  k jedné straně a druhá strana je lepší, pak zkusíme přidat podložku. Pokud se cítíme pohodlněji, necháme ji tam.

K instalování podložek bude potřeba delších šroubů.

Nastavení MTB pedálů

Výše popsané metody nastavení zámků jsou stoprocentně aplikovatelné na silniční pedály (3 šrouby), u MTB pedálů se dvěma šrouby je nastavení předozadní, rotační pozice a šířky postoje stejné.

Pokud jde ale o podkládání zámku klíny, je nastavení mnohem komplikovanější, protože kontakt mezi zámkem a pedálem je u MTB pedálů minimální, takže stabilitu upnutí zajišťuje kontakt mezi botou a zámkem.

Jízda mimo silnici je navíc mnohem dynamičtější, takže je těžší nejaký rozdíl zaregistrovat a možná také potřeba klínů není taková jako u silničního ježdění. S nástupem gravel biků, u nichž se MTB pedály používají, je ale toto nastavení důležité.

Speedplay opět nabízí řešení, protože jeho pedály nabízejí nastavení horizontálního úhlu.

Opotřebení zámků a pedálů

Zámky, stejně jako pedály podléhají opotřebení dříve nebo později. Je dobré provádět inspekci a alespoň jednou měsíčně a v případě potřeby i údržbu (viz JAK SERVISOVAT SPD PEDÁLY).

Důležitá věc je také zaznamenávat si jakoukoli změnu, kterou provádíme v nastavení zámků a pedálů k pozdější referenci. Bez toho se stěží můžeme dobrat jakékoli funčkní úpravy, která vyřeší nepohodlí  na našem kole či poskytnout doporučení jiným cyklistům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *