JAK NASTAVIT ODPRUŽENÍ NA HORSKÉM KOLE

Níže uvedený článek popisuje způsob nastavení předního a zadního tlumiče na horksých kolech. Pokud chcete mít jistotu, že máte odpružení kola nastaveno správně, navštivte náš bikeservis v Plzni, rádi vám pomůžeme.

Na tlumičích horského kola jsou tři věci k seřízení: předpětí, odskok a komprese. Na kvalitnějších vidlicích lze kompresi nastavit ve dvou režimech – nízká a vysoká rychlost.

Předpětí

Předpětí je odpor vidlice nebo zadního tlumiče vzhledem k váze jezdce. Čím těžší je jezdec, tím větší předpětí potřebuje. U pružinových tlumičů, to znaměná tvrdší pružinu (větší napětí), u vzduchových, větší tlak v tlumiči.

Tlumení komprese

Tlumení komprese vychází z vnitřních komor vilice, které regulují průtok oleje skrz malé otvory v nich. Pružení vidlice je tlumeno pouze, když je vidlice stlačena – na předpětí průtok oleje nemá vliv, i když má podobný efekt.

Čím vyšší tlumení komprese nastavíme, tím pomaleji se bude vidlice pohybovat po délce zdvihu, například pokud chceme šlapat bez kývání nahoru dolů, ale utlumení komprese bude mít negativní vliv na propružení vidlice, jakmile najedeme do výmolu.

Zamčení vidlice je totožné s nastavením maximálního tlumení komprese.

Tlumení odskoku

Tlumení odskoku je postaveno na podobném interním systému jako komprese, ale ovlivňuje pouze návrat vidlice do původní pozice po nárazu a kompresi.

Čím více tlumení natočíme regulátorem odskoku, tím pomaleji se bude tlumič vracet do neutrální polohy po nárazu.

Pomalější odskok neboli velká komprese v odskoku je žádoucí, pokud nás kolo vyhazuje ze sedla v zatáčkách či po dopadu ze skoku.

Pokud se vidlice po nárazu jakoby sbalí, ale nevrací se zpět do neutrální pozice, pak potřebujeme menší odskok či menší napětí odskokového tlumení.

 

Nastavení vidlice na kole

Nástroje:

Pumpičku na tlumiče, pravítko, obvyklou výbavu a bagáž.

Nastavení tlumičů je dobré provádět s plnou výbavou, kterou obvykle vozíme s sebou, protože se přičítá k celkové váze jezdce, a také je dobré brat s sebou na cesty pumpu na tlumiče, abychom mohli nastavení upravit při jízdě.

  1. Nastavení předpětí

Potřebujeme pomocníka, který nám kolo podrží, nebo se opřeme o zeď či stůl.

Změříme vnitřní nohy vidlice,  tedy zdvih vidlice, a vydělíme čtyřmi, čímž získáme 25% délku poklesu vidlice, kterou budeme nastavovat. Pro více agresivní styl jízdy, například downhill nastavíme 30% pokles.

Většina vidlic bude mít gumový kroužek na jedné noze, který nám umožní  vidět míru poklesu pod naší vahou, pokud tam není, zavážeme gumičku kolem nohy.

Nebudeme používat stahovací pásek či cokoli ostrého a gumičku nebudeme nechávat na noze, protože bude nabírat nečistoty, které mohou kluzný povrch poškrábat.

Gumičku posuneme úplně dolů, plně vytočíme regulátor komprese tlumiče a s plnou výbavou opatrně nasedneme na kolo tak, abychom při nasedání nerozpohybovali vidlici, a usadíme se do obvyklé jízdní pozice. Kolem nelomcujeme. Pak opatrně slezeme tak, abychom vidlici více nepropružili.

Změříme pokles vidlice, který indikuje gumička.

Pokud je pokles nižší než 25% upustíme vzduch či zmenšíme napětí pružiny, pokud kolo pod naší vahou poklesne pod 25% zdvihu, pak musíme napumpovat více vzduchu či zvýšit napětí pružiny. U vzduchových pružin je dobré měnit nastavení vždy jen o 10psi (0,7 baru), u pružin tomu odpvídá jedno otočení regulátoru o 360°.

Pokračujeme v seřizování, dokud nedosáhneme kýžených 25% poklesu.

Nastavení předpětí u pružinových vidlic není tak variabilní jako u vzduchových vidlic, těžší jezdci potřebují tvrdší pružinu a lehčí měkčí. Pružiny do tlumičů ruzné tvrdosti jsou běžně k dostání v obchodech.

  1. Komprese a odskok

Regulátory odskoku a komprese cvaknou při otočení, takže je možné spočítat kolik cvaknutí odpovdá maximálnímu tlumení. To nám poslouží jako reference při změnách nastavení.

Pokud si nesme jisti, jak chceme tlumení nastavit, začneme s nastavením přesně uprostřed. Poté provádíme úpravy o jedno cvaknutí dle našeho pocitu při jízdě, až dosáhneme ideálního nastavení.

Různý terén klade různé požadavky na tlumič. Proto je dobré si vyzkoušet, jak vidlice reaguje na změnu nastavení, abychom pak mohli provést rychlé úpravy v terénu.

Je pravidlem, že extrémní nastavení tlumení nepřinese kýžený efekt pružení, nastavení se vždy bude pohybovat blíže ke středu.

Pro podbrobnější výklad viz JAK FUNGUJE TLUMENÍ KOMPRESE A ODSKOKU ODPRUŽENÍ NA HORSKÉM KOLE.

 

Jak nastavit zadní tlumič na kole

Nastavení zadního tlumiče v podstatě odpovídá nastavení předního tlumiče na vidlici.

  1. Nastavení předpětí

Potřebujeme pomocníka, který nám kolo podrží, nebo se opřeme o zeď či stůl.

Změříme zdvih vnitřní nohy tlumiče, a vydělíme čtyřmi, čímž získáme 25% délky jeho poklesu, kterou budeme nastavovat. Pro více agresivní styl jízdy, například downhill, se může nastavení lišit (bude měkčí).

Většina tlumičů bude mít gumový kroužek na těle vnitřního hřídele, který nám umožní  vidět množství poklesu, pokud tam není, zavážeme gumičku kolem vnitřní nohy. Nebudeme používat stahovací pásek či cokoli ostrého a gumičku nenecháváme na noze, protože bude nabírat nečistoty, které mohou kluzný povrch poškrábat.

Gumičku posuneme úplně dolů, plně vytočíme regulátor komprese tlumiče a s plnou výbavou opatrně nasedneme na kolo tak, abychom při nasedání nerozpohybovali tlumič, a usadíme se do obvyklé jízdní pozice. Kolem nelomcujeme. Pak opatrně slezeme, abychom tlumič více nepropružili.

Změříme pokles tlumiče, který indikuje gumička.

Pokud je pokles nižší než 25% upustíme vzduch či zmenšíme napětí pružiny, pokud kolo pod naší vahou poklesne pod 25% zdvihu, pak musíme napumpovat více vzduchu či zvýšit napětí pružiny. U vzduchových pružin je dobré měnit nastavení vždy jen o 10psi (0,7 baru), u pružin tomu odpvídá jedno otočení regulátoru o 360°.

Pokračujeme v seřizování, dokud nedosáhneme kýžených 25% poklesu.

Nastavení předpětí u pružinových tlumičů není tak variabilní jako u vzduchových, těžší jezdci potřebují tvrdší pružinu a lehčí měkčí. Pružiny do tlumiče ruzné tvrdosti jsou běžně k dostání v obchodech.

  1. Komprese a odskok

Regulátory odskoku a komprese cvaknou při otočení, takže je možné spočítat kolik cvaknutí odpovídá maximálnímu tlumení. To nám poslouží jako reference při změnách nastavení.

Pokud si nesme jisti, jak chceme tlumení nastavit, začneme s nastavením přesně uprostřed. Poté provádme úoravy o jedno cvaknutí dle našeho pocitu při jízdě, až dosáhneme ideálního nastavení.

Extrémní nastavení tlumení obvykle nepřinese kýžený efekt pružení, nastavení se vždy bude pohybovat spíše blíže ke středu.

Různý terén klade různé požadavky na tlumič. Proto je dobré si vyzkoušet, jak reaguje na změnu nastavení, abychom pak mohli provést rychlé úpravy v terénu.

Pro podbrobnější výklad viz JAK FUNGUJE TLUMENÍ KOMPRESE A ODSKOKU ODPRUŽENÍ NA HORSKÉM KOLE.

Pro citlivější tuning tlumičů viz JAK NASTAVIT TLUMIČE PRO LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ KOLA.

Tipy

Pro natlakování zadního tlumiče je dobré začít s 1psi na každou libru váhy (0,454kg). Takže pokud vážíme 140lb (63,5kg), napumpujeme vidlice na 140psi.

K pumpování vidlic pužijeme speciální pumpu (vidlice mají většinou autoventilky), která je vybavena manometrem a je přesná.

Nastavení předpětí předního a zadního tlumiče by mělo být rovnoměrné.

Pokud je předpětí správně nastaveno, měla by se vidlice plně propružit při extrémních nárazech. Předpětí je dobré nastavovat pečlivě, protože pouhých 5psi (0,3 baru) vzduchu, bude mít velký vliv  při jízdě.

Pokud u pružinových vidlice nelze nastavit předpětí vzhledem k váze, tlumič má vždy pokles větší než 25%, je nutné vyměnit pružinu za tvrdší. Napětí pružiny nezle zvyšovat regulováním předpětí, protože to ovlivňuje výšku jízdní pozice.

Některé vidlice jsou vybaveny negativní pružinou nebo negatiní vzduchovou komorou, které ovlivňují tlumení komprese na konci zdvihu tlumiče. Nastavení ovlivní, zda při extrémních nárazech se vidlice plně propruží. Nagativní komoru není dobré natlakovat příliš, abychom využili celou délku zdvihu při extrémních nárazech.

Pro omezení vlivu šlapání na propružení zadní vidlice, například při extrémním výšlapu do kopce, bývají zadní vidlice vybaveny nastavením Pro Pedal, které je možné nastavit páčkou do úplně zavřené nebo otevřené polohy. Jde vlastně o extrémní nastavení kompresního tlaku. Páčku je dobré otevřít před zahájením sjezdu.

Tlumiče bývají vybaveny zámkem komprese, který umožní zaknout tlumič v jeho nějvyšší poloze při jízdě po rovných silnicích či jízdě do kopce. Tlumiče jsou většinou vabaveny pojistným systémem, kdy při nenadálém nárazu vidlice propruží, i když je plně zamčená.

U celodpružených kol by komprese předního a zadního tlumiče  měla být nastavena rovnoměrně. Když se postavíme na kole s pedály v rovině a vahou rovnoměrně rozloženou mezi koly a kolo přitlačíme k zemi, přední a zadní tlumič by měl rovnoměrně propružit a vrátit se stejnou rychlostí zpět.

Je potřeba provádět pravidelnou údržbu tlumičů. Opotřebované vymezovací kroužky, ohnuté upínací šrouby, ztracené matky ovlivní chod tlumiče a mohou způsobit jejich neopravitelné poškození rámu. Pravidelná údržba ušetří pozdější nákladné investice. Viz JAK SERVISOVAT TLUMIČE NA HORSKÉM KOLE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *