JAK ODVZDUŠNIT BRZDY AVID NA KOLE

Hydraulické brzdy nevyžadují tak častou údržbu, jako mechanické kotoučové brzdy, ale jejich údržba je složitější a je k ní většinou potřeba speciálních nástrojů či sad na odvzdušnění, jejichž pořízení je nákladné. Je ekonomičtější obrátit se na specializovaný servis jízdních kol, jako je ten náš v Plzni.

Níže uvedený postup je vhodný take pro odvzdušnění brzd Formula (viz kapitola JAK ODVZDUŠNIT BRZDY FORMULA NA KOLE). Pro odvzdušnění hydraulických brzd od jiných výrobců viz JAK ODVZDUŠNIT SILNIČNÍ BRZDY SHIMANO, JAK ODVZDUŠNIT BRZDY SHIMANO/HAYES/HOPE/MAGURA/ TEKTRO NA KOLE.

Nástroje:

Torxové/imbusové klíče, Avid odvzdušňovací sada, Avid brzdová kapalina (DOT 4 nebo DOT 5.1), gumička, hadr, voda, odmašťovač, rukavice a ochranné brýle

Postup:

 1. Příprava stříkaček

Ideální je použít výrobcem doporučenou brzdovou kapaliny, což vyloučí problémy s kompatibilitou. Nasadíme adaptéry do hadiček injekčních stříkaček, injekční stříkačku do brzdového třmenu naplníme z poloviny a druhou, určenou pro hlavní brzdový válec (brzdovou páku) ze čtvrtiny. Stříkačky plníme pomalu a kontrolujeme, že do stříkaček proudí minimum vzduchových bublin. Vytlačíme vzduch ze stříkaček a adaptéry hadiček zavřeme.

 1. Odvzdušníme kapalinu

Jemným ťukáním na píst injekční stříkačky uvolníme vzduchové bubliny, objeví se ve stříkačce a pak stoupají kapalinou a nahromadí se nahoře. Uvolníme zámek hadiček a vytlačíme vzduch za zámky, pak hadičky znovu zamkneme. Postup opakujeme, dokud neodstraníme všechen vzduch z kapaliny.

 1. Odstraníme odvzdušňovací šroub ze třmenu

Obě injekční stříkačky jsou vybaveny šroubovací koncovkou, která umožní pevné spojení stříkačky se třmenem a hlavním hydraulickým válcem v  brzdové páce. Koncovky jsou vybaveny těsnícím kroužkem, takže utěsní spoj před únikem kapaliny. Pomocí klíče Torx 10 vyšoubujeme odvzdušňovací šroub ve třmenu a odložíme ho.

 1. Připevnění stříkačky do třmenu

Ujistíme, že kapaplina ve stříkačce je natlačena do horní části stříkačky a že tam není vzduch  a zašroubujeme koncovku do otvoru odvzdušňovacího šroubu ve třmenu.

 1. Umístění brzdové páky

Vzduch, respektive směs plynů, které uvízly uvnitř brzdového systému, je lehčí než brzdová kapalina kolem něj, takže bude stoupat směrem k nějvyššímu bodu brzdového systému. Abychom zajistili, že vzduch bude  stoupat v maximální míře, otočíme brzdovou páku tak, že bude viset svisle k zemi. Upínací šroub brzdové páky pevně utáhneme.

 1. Připevnění stříkačky do těla páky

Odstraníme odvzdušňovací šroub z brzdové páky pomocí klíče Torx 10 a odložíme ho na stejné místo jako šroub ze třmenu. Vezmeme druhou stříkačku, které je ze čtvrtiny naplněná kapalinou a ujistíme se, že v ní nejsou vzduchové bubliny (viz krok 2). Pokud má brzdová páky stavěcí šroub na nastavení záběru (vzdálenosti od gripu), vytočíme ho tak, aby se páka nedotýkala gripu při zmáčknutí. Pokud je páka vybavena ovladačem nastavení kontatního bodu brzdových destiček s kotoučem, plně regulátor otevřeme. Koncovku hadičku zašroubujeme do otvoru odvzdušňovacího šroubu.

 1. Stlačení stříkačky ve třmenu

Otevřeme zámek na obou stříkačkách. Stlačíme píst stříkačky ve třemenu a vtlačíme polovinu jejího obsahu do systému. Kapalina a vzduchové bubliny v ní budou vytlačeny ven skrz otvor v hlavním válci do injekční stříkačky v těle páky.

 1. Aktivace brzdy

Zamkneme hadičku stříkačky v brzdové páce. Zmáčkneme brzdovou páku a zajistíme ji páskem na suchý zip nebo gumičkou v zavřené poloze.

 1. Vytvoření vakua

Zlehka potáhneme píst stříkačky ve třmenu, čímž vytvoříme vakuum a poté na píst jemně zatlačíme, čímž vytvoříme tlak v systému. Opakujeme tento postup, dokud jsou vidět vzduchové bubliny vycházející ze třmenu do kadičky. Při vytváření vakua nesmíme táhnout píst příliš zprudka, jinak vzduch do systému naopak přidáme.

 1. Uvolníme páku, a podržíme

Když se přestanou objevovat bubliny v kapalině proudící ze třmenu do stříkačky, uvolníme pásek zajišťující brzdovou páku, ale přidržíme ji prsty. Nesmíme ji pustit, jinak tím snížíme efekt odvzdušnění, které není úplné.

 1. Stlačení stříkačky ve třmenu

Stlačíme píst stříkačky ve třmenu, až ucítíme zvyšující se tlak v brzdové páce. Pokračujeme v tlaku, až se brzdová páka tlakem plně otevře.

 1. Odstraníme stříkačku ze třmenu

S plně otevřenou brzdovou pákou, odstraníme stříkačku ze třmenu. Zajistíme hadičku zámkem proti úniku kapaliny a vyšroubujeme ji z odvzdušňovacího otvoru ve třmenu. Do připraveného ubrousku zachytíme kapalinu, které nám přitom unikne. Únik nebude mít vliv na kvalitu odvzdušnění, ale je třeba chránit ruce a kolo před potřísněním.

 1. Reinstalujeme odvzdušňovací šroub ve třmenu

Nyní můžeme zavřít odvzdušňovací otvor ve třmenu šroubem. Dáme si pozor, aby nám maličký šroub nespadl na podlahu a nezakutálel se neznámo kam.

 1. Vytlačení vzduchu z brzdové páky

V dalším kroku musíme vytlačit vzduch z hlavního válce brzdové páky. Otvor ve třmenu je zavřený, otevřeme zámek na hadičce v páce, což otevře průchod vzduchu uvězněného v těle páky.

 1. Vakuum

Držíme stříkačku v páce ve vertikální poloze a zlehka táhneme píst stříkačky, abychom vytvořili trochu vakua a pak na píst zatlačíme stejnou silou, čímž vytvoříme tlak v systému. Zmáčkneme brzdovou páky asi desetkrát a vždy ji necháme vrátit se rychle do otevřené polohy. Vzduchové bubliny budou vycházet do stříkačky, jakmile se přestanou objevovat, je hotovo.

 1. Reinstalace odvzdušňovacího šroubu v páce

Vrátíme brzdovou páku do otevřené polohy, zamkneme hadičku a vyšroubujeme ji. Pár kapek kapaliny při tom unikne za systému, ale to neovlivní odvzdušnění. Ujistíme se, že otvor je naplněný kapalinou po kraj a zašroubujem odvzdušňovací šroub. Pečlive očistíme okolí od zbytku kapaliny.

Tipy:

Čištění předejde škodám

Brzdová kapalina je leptavá a může poškodit lak na kole. Proto se snažíme unikající kapalinu vdy zachytit  a potřísněná místa očistit už během odvzdušňování. Po odvzdušnění otřeme jakákoli vlhká místa hadrem a pak opláchneme vodou. Voda neutralizuje žíravý účinek kapaliny a ochrání lak kola.

Poklepání na třmen uvolní vzduch

Poklepání na třmen plastovým krytem nástroje, jako je torxový klíč, který nepoškodí povrch třmenu, pomůže uvolnit bubliny uvízlé v něm. Čím více vzduchu dostaneme ze systému, tím účinnější budou brzdy.

Ochrana rukou

Bezlatexové chirurgické rukavice jsou ideální při práci s kapalinou. Jsou tenké, takže umožňují manipulaci např. s malými odvzdušňovacími šroubky, ale pevné, takže se nezničí při prvním naputí.

Chraňte podlahu

Není vhodné provádět odvzdušnění doma, pokud ano, je dobré podložit kolo novinami. Brzdová kapalina je leptavá, takže rychle zničí koberec či podlahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *