JAK ODVZDUŠNIT BRZDY FORMULA NA KOLE

Hydraulické brzdy nevyžadují tak častou údržbu, jako mechanické kotoučové brzdy, ale jejich údržba je složitější a je k ní většinou potřeba speciálních nástrojů či sad na odvzdušnění, jejichž pořízení je nákladné. Je ekonomičtější obrátit se na specializovaný servis jízdních kol, jako je ten náš v Plzni.

Níže uvedený postup je vhodný take pro odvzdušnění brzd Avid (viz kapitola JAK ODVZDUŠNIT BRZDY AVID NA KOLE). Pro odvzdušnění hydraulických brzd od jiných výrobců viz JAK ODVZDUŠNIT SILNIČNÍ BRZDY SHIMANO, JAK ODVZDUŠNIT BRZDY SHIMANO/HAYES/HOPE/MAGURA/ TEKTRO NA KOLE.

Nářadí:

T10, T15, T25 Torx, 4, 5mm imbus, Formula odvzdušňovací sada, nůž na hadičky, brzdová kapalina DOT 4,  gumové rukavice, dvě čisté mělké nádoby, momentový klíč, Isopropyl alkohol nebo čistič brzd.

Postup:

 1. Je vhodné odstranit brzdy z kola, což předejde potřísnění brzdovou kapalinou, která je žíravá. Pomocí 5mm imbusu odmontujeme třmen a postupně odpojíme hadičku od rámu. Pokud je hadička připevněna vázacími pásky, opatrně je odstřihneme, abychom nepoškodili povrch hadičky. Odstraníme upínák brzdové páky (T15 Torx).
 2. Zkontrolujeme míru opotřebení brzdových destiček, možný únik kapaliny či poskození hadiček. Zatlačíme písty plně do řmenu a zajistíme je klínem Formula, který je součástí sady.
 3. Ideální je upnout stará řidítka do stojanu, brzdovou páku nasadit na ně a otočit ji tak, aby byl odvzdušňovací šroub ve vodorovné pozici, což zabrání úniku kapaliny po odstranění šroubu. Utáhneme upínací svorku T15 torxem.
 4. Naplníme jednu měkkou nádobu 30mm DOT4 kapaliny. Vezmeme stříkačky, stlačíme jejich písty, abychom vytlačili vzduch a připevníme k nim hadičky se šroubovacími koncovkami. Jednu stříkačku (A) naplníme 20ml kapaliny, druhou 5ml (B). Při plnění ponoříme koncovku plně do kapaliny, abychom nenasáli vzduch.
 5. Opatrně odstraníme odvzdušňovací šroub ze třmenu pomocí T10 torxu, abychom nepoškodili nebo neztratili těsnící kroužek odvzdušňovacího otvoru. Vezmeme si druhou, čistou nádobu a vytlačíme do ní kapalinu ze systému stlačováním brzdové páky. Postupujeme pomalu a opatrně, abychom se nepotřísnili kapalinou.
 6. Zašroubujeme koncovku stříkačky A do těla třemenu tak, abychom nepoškodili nebo neztratili těsnící kroužek v odzvušňovacím otvorou.
 7. Odstraníme šroubek z odvzdušňovacího otvoru v brzdové páce momocí T10 torxu a zašroubujeme do něj stříkačku B. Jsme opatrní, abychom nepoškodili nebo neztratili těsnící kroužek v odzvušňovacím otvorou.
 8. Držíme stříkačku B (v páce) nahoře a stlačíme stříkačku A (ve třmenu) a vtlačíme asi 15ml kapaliny do systému, až směs kapaliny a vzduchu dorazí do stříkačky B. Ujistíme se, že ve stříkačce A je pořád dostatek kapaliny.
 9. Nyní vtlačíme asi 15ml kapapliny do systému ze stříkačky B, až kapalina začne plnit stříkačku A ve třmenu. Držíme stříkačku B svisle, aby nedošlo ke vtlačení vzduchu do systému.
 10. Nyní znovu vtlačíme 15ml kapaliny do systému stříkačky A. Zatímco tak činíme, stlačíme a pak povolíme páku brzdy a sledujeme, jestli se ve stříkačce B v páce objeví vzduchové bubliny. Stříkačku A držíme opět ve svislé poloze, abychom zabránili úniku vzduchu do systému.
 11. Jemně potáhneme píst stříkačky A a znovu stlačíme, dokud do stříkačky proudí vzduchové bubliny. Stříkačka B je přitom ve svislé pozici a ujistíme se, že je v ní vždy minimálně 5ml kapaliny, abychom nenasáli vzduch.
 12. Odstraníme stříkačku A ze třmenu a zašroubujem zpět odvzdušňovací šroub a utáhneme na 2Nm pomocí T10 torxového klíče s těsnícím kroužkem na svém místě v otvoru.
 13. Vytvoříme tlak ve stříkačce B jemným potažením pístu a vyšroubujemem ji z brzdové páky. Zkontrolujeme, že odvzdušňovací otvor je naplněn kapalinou až po okraj závitu, pokud ne, opatrně doplníme kapalinu, přičemž držíme utěrku kolem otvoru, abychom zachytili unikající kapalinu. Zašroubujeme zpět odvzdušňovací šroub a utáhneme na 2Nm pomocí T10 torxového klíče s těsnícím kroužkem na svém místě v otvoru.
 14. Pomocí isopropylu nebo čističe brzd a utěrky očistíme kapalinu z těla brzdové páky a třmenu. Pokud jsme nevyndali destičky ze třmenu a je na nich kapaplina, očistíme je čističem brzd.
 15. Zkontrolujeme odvzdušnění brzd vyzkoušením jejich účinnosti. Pokud nejsou pevné a nezamykají kola, opakujeme postup od bodu 4.
 16. Namontujeme brzdový systém zpět na kolo. Upínák brzdové páky utáhneme T15 Torx klíčem na 2,5 Nm. Upevníme hadičku k rámu, připevníme třmen a utáhneme 5mm imbusovým klíčem na 9 Nm. Ještě jednou zkontrolujeme brzdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *