JAK ODVZDUŠNIT BRZDY HAYES NA KOLE

Hydraulické brzdy nevyžadují tak častou údržbu, jako mechanické kotoučové brzdy, ale jejich údržba je složitější a je k ní většinou potřeba speciálních nástrojů či sad na odvzdušnění, jejichž pořízení je nákladné. Vyplatí se obrátit se na specializovaný servis jízdních kol, jako je ten náš v Plzni.

Pro odvzdušnění hydraulických brzd od jiných výrobců viz JAK ODVZDUŠNIT SILNIČNÍ BRZDY SHIMANO, JAK ODVZDUŠNIT BRZDY SHIMANO/AVID/FORMULA /HOPE/MAGURA/ TEKTRO NA KOLE.

Pomůcky:

Hayes odvzdušňovací sada, láhev na zachytávání kapaliny, Isopropyl alkohol nebo čistič brzd, momentový klíč, klíče Torx a imbus, 8mm očkový klíč, 6mm stranový klíč, gumička, hadr nebo papírové utěrky, latexové rukavice, jehlové kleště.

 1. Sestavení sady

Vsuneme hadičku do menší lahve na kapalinu, dáme si pozor, aby byla suchá a nekontaminovali jsme kapalinu vodou. Hadičku zastřihneme na délku 6 cm a konec ustřižené hadičky zasuneme do černého plastového adaptéru.

 1. Odstraníme destičky

Demontujeme kola a brzdové destičky. S brzdami  Trail, Carbon nebo Gram použijeme kleště k uchopení ouška destiček a táhneme směrem do středu a dolů. U modelu Ryde musíme vyndat zajišťovací sponku ze šroubovací závlačky, kterou pak vyšroubujeme pomocí 2,5mm imbusu. Zapamatujeme si, jak byly destičky ve třmenu umístěny a odložíme je.

 1. Zatlačíme písty

Pomocí 8mm očkového klíče zatlačíme písty do třmenu, aby jejich okraj byl v linii s bokem třmenu. Netlačíme do jeho středu, abychom ho nepoškodili.

 1. Přetočení rámu

Kolo musí být při odvzdušňování natočeno tak, abys se svažovalo k zemi pod úhlem 45° s řidítky otočenými v úhlu 90° a brzdovou pákou třmenu, který odvzdušňujeme, namířenou k zemi. Pokud nemáme stojan, můžeme použít starou židli, kterou podložíme zadní část kola a zapřeme ho o zeď. Otočení řidítek do pravého úhlu zajistí stabilitu.

 1. Zvednutí odvzdušňovacího ventilu

Třmen umístíme tak, aby odvzdušňovací ventil byl v nejvyšší poloze. Přední třmen je tak nastaven, s rámem notočeným pod úhlem úhlem 45°, zadní třmen musíme odmontovat z kola a umístit ho na rám pod žádoucím úhlem.

 1. Nasadíme hadičku do brzdové páky

Vyšroubujem Torx odzvdušňovací šroub z horní strany těla brzdové páky a nasadíme do otvoru delší hadičku a druhý konec zasunem do láhve na zachytávání kapaliny, láhev připevníme k řidítkům pomocí gumového pásku. Povolíme šrouby upínáku páky.

 1. Připevníme odvzdušňovací láhev do třmenu

Naplníme malou láhev DOT4 kapalinou, odstraníme gumové těsnění z odvzdušňovacího ventilu třmenu a opatrně na něj nasuneme hadičku, abychom nerozlili kapalinu. Cvrnkneme do láhve, aby vzduch z hadičky vystoupal nahoru (k jejímu dnu) a připevníme láhev k brzdové hadičce, rámu nebo vidlici, aby nesklouzla z ventilu.

 1. Doplníme kapalinu a uvolníme vzduch

Otevřeme ventil o čtvrtinu otáčky  6mm klíčem. Zmáčkneme láhev s kapalinou na 5 vteřin, aby začala  kapalina proudit do třmenu,  a povolíme ji, aby se nasál vzduch ze třmenu. Poklepeme na okraj třmenu plastovým koncem šroubováku, abychom uvolnili vzduch. Jakmile se přestanou vzduchové bubliny objevovat, třmen je odvzdušněn.

 1. Odvzdušnění páky

S ventilem ve třmenu stále otevřeným mačkáme láhev, až začne kapalina proudit do láhve v těle páky, objeví se v ní vzduchové bubliny.  Láhev držíme zmáčknutou a několikrát jemně stiskneme brzdovou páku a hned ji pustíme, čímž z jejího těla uvolníme vzduch. Nepromáčkneme páku úplně ani příliš rychle, jen zlehka a pomalu. Přitom otáčíme brzdovou páku nahoru a dolů, opatrně, aby hadička nevypadla z láhve, tím uvolníme více vzduchu. Jakmile se vzduchové bubliny přestanou objevovat, zavřeme odvzdušňovací ventil ma 3,5 Nm.

 1. Zavřeme ventil

Vezmeme utěrku nabo hadr, obtočíme kolem ventilu a opatrně odstraníme hadičku, abychom rozlili minimum kapaliny. Zašroubujeme odvzdušňovací šroub.

 1. Zavřeme odvzdušňovací otvor v páce

Stejným způsobem zabráníme úniku kapapliny z odvzdušňovacího otvoru v páce, když vyšroubováváme hadičku. Zavřeme odvzdušňovací otvor šroubem, který utáhneme na 2,5 Nm. Pečlive očistíme páku i třmen od rozlité kapaliny pomocí isopropylu nebo vody či čističe brzd, čímž neutralizujeme žíravé účinky kapaliny.

 1. Nasadíme destičky

Vyměníme nebo očistíme rukavice, abychom nekontaminovali destičky. Levá a pravá destička se liší a jsou označeny. Zacvakneme je zpět do třmenu a postupujeme podle bodu 2, ale úkony provádíme v opačném pořadí. U Ryde modelu utáhneme šroubovací závlačku na 2Nm a nasadíme sponku.

 1. Nastavení brzd

Namontujeme třmen a nasadíme kola. Několikrát zapumpujeme brzdovou pákou, jakmile jsou písty zpět v pozici u destiček, zmáčkneme a podržíme brzdovpu páku a utáhneme šrouby na 12 Nm. Je možné, že bude potřeba destičky dále vycentrovat, aby se netřely o kotouč. Viz kapitolu JAK VYCENTROVAT BRZDOVÝ TŘMEN.

 1. Nastavení páky a test

Vrátíme páku zpět do původní pozice na řidítkách a utáhneme na 3,5 Nm. Brzdy otestujme před jízdou.

Poznámka:

Hayes brzdy mají sazmoseřizovací mechanismus, který může posunout destičky blízko k sobě po vymontování kola, pokud se to stane, po zpětném osazení destiček zatlačíme písty zpět  do třmenu.