JAK ODVZDUŠNIT BRZDY HOPE NA KOLE

Hydraulické brzdy nevyžadují tak častou údržbu, jako mechanické kotoučové brzdy, ale jejich údržba je složitější a je k ní většinou potřeba speciálních nástrojů či sad na odvzdušnění, jejichž pořízení je nákladné. Vyplatí se obrátit se na specializovaný servis jízdních kol, jako je ten náš v Plzni.

Pro odvzdušnění hydraulických brzd od jiných výrobců viz JAK ODVZDUŠNIT SILNIČNÍ BRZDY SHIMANO, JAK ODVZDUŠNIT BRZDY SHIMANO/AVID/FORMULA/HAYES /MAGURA/ TEKTRO NA KOLE.

Pmůcky:

8mm očkový klíč, imbusové a torxové klíče, plochý šroubovák, odvzdušňovací hadička, láhev na zachytávání kapaliny, čistič na brzdy, odmašťovač, DOT 5.1 kapalina, malá láhev či plechovka, papírová utěrka, rukavice a ochranné brýle.

Postup:

 1. Sundáme kolo a vyndáme destičky. Odstraníme závlačku a 3mm imbusový šroub. Vytáhneme destičky včetně rozpěrné pružiny.
 2. Nastavíme třmen tak, aby byl odvdušňovací ventil v jeho nejvyšším bodě. Pokud nemáme stojan, je nutné podložit zadní kolo, případně odmontovat upínací šroub a třmen přetočit.
 3. Uvolníme brzdovu páku, přetočíme ji do vodorvné pozice.
 4. Zatlačíme písty plně do třmenu, šetrně, měkkým nářadím, abychom je nepoškodili. Zajistíme je proti vysunutí 10mm klíčem nebo klínkem.
 5. Na odvzdušňovací ventil ve třmenu nasadíme očkový klíč a hadičku s druhým koncem zasunutým v lahvi na zachytávání kapaliny. Hadičku zajistíme proti úniku kapaliny omotáním ubrousku či hadru kolem ventilu.
 6. Odšroubujeme víčko ve válci brzdové páky (3mm imbus nebo T10 Torx) a vyndáme gumovou membránu a uložíme je na čisté a suché místo.
 7. Doplníme kapalinu do nádržky v brzdovém válci a začneme odvzdušňování:
 8. a) Otevřeme odzvdušňovací ventil.
 9. b) Přitáhneme páku brzdy k řidítkům.
 10. c) Zavřeme ventil.
 11. d) Pustíme páku.
 12. Při každém cyklu poklesne hladina kapaliny v nádržce páky, takže je nutné ji průběžně doplňovat, jinak dojde k jejímu vyprázdnění a nasátí vzduchu.
 13. Pokračujeme v odzvdušňovacím cyklu, dokud se v kapalině proudící do láhve budou objevovat vzduchové bubliny. Je dobré poklepat na třmen rukojetí šroubováku, abys se z něho uvolnil vzduch. Také je dobré párkrát aktivovat brzdu se zavřeným ventilem, mezi cykly.
 14. Sundáme hadičku ze zavřeného ventilu, únikající kapalinu zachytíme ubrouskem nebo hadrem.
 15. Třmen očistíme od kapaliny čističem na brzdy, aby nenaleptala jeho povrch.
 16. Vložíme membránu do nádržky v páce, ohneme ji, nasadíme jeden konec a pak ji necháme rozrolovat se směrem dovnitř, zabráníme tím vytvoření vzduchové kapsy pod ní.
 17. Našroubujeme víčko, a čističem na brzdy odstranímu residuum kapaliny z jejího okolí.
 18. Vyměníme nebo očistíme rukavice, abychom nekontaminovali destičky, a nasadíme je včetně rozpěrné pružinky od třmenu a zajistíme šroubem a závlačkou.
 19. Namontujeme zpět třmen a natlakujeme písty zpět do poziceu kotouče, roztočíme kolo a ujistíme se, že destičky se netřou o kotouč, jinak budou potřeba vycentrovat. Viz kapitolu JAK VYCENTROVAT BRZDOVÝ TŘMEN.

Poznámky:

Hydraulická kapalina je korozivní, takže pokud ji neodstraníme z potřísněného povrchu kola, nejlépe hned, rozleptá ho.

Rukavice ochrání ruce před podobným účinkem na kůži.

Použítá kapalina by měl být likvidována nejlépe v tomu určených cisternách ve sběrném dvoře či autoopravnách.