JAK ODHLUČNIT KOTOUČOVÉ BRZDY NA KOLE

Níže uvedený popis vám pomůže indentifikovat příčiny a najít řešení problému s vrzajícími kotoučovými brzdami. Pokud si ale nejste jisti, že se chcete do servisování vašich brzd pustit sami, navětivte náš servis jízdních kol v Plzni,  kde vám rádi pomůžeme.

Pomůcky:

Nastavitelný klíč, jehlové kleště, šroubovák, čistič na brzdové kotouče, středně hrubý smirkový papír, set imbusových klíčů, tenké podložky do upínáku třmenu, brzdová kapalina či olej, plastová láhev, hadičky, ochranné oblečení, vázací ásky, 6,7 a 8mm stranový klíč.

Postup práce:

  1. Srovnat brzdový kotouč

Roztočíme rotor a pohledem shora najdeme úseky kotouče, které se jsou ohnuté. Lze použít speciální nářadí na rovnání kotouče, nebo francouzský klíč. Umístíme hlubší drážku nářadí přesně doprostřed ohnuté sekce a jemně ohneme kýženým směrem. Otočíme kotouč a zkontrolujeme, případně najdeme další ohnuté místo a proces opakujeme. Pro narovnání méně ohnutých úseků použijeme mělčí drážku. Případně použijeme na srovnání kladívko a dřevěný kolík. Pro podrobnější informace viz článek JAK SROVNAT BRZDOVÝ KOTOUČ NA KOLE.

  1. Zkontrolovat opotřebení brzdových destiček

Brzdové destičky se mění, pokud tloušťka brzdové směsi je menší než 1mm (u hydraulických brzd Shimano), 0,5mm u mechanických brzd (Avid), popřípadě 2,5 mm včetně kovové destičky (Magura). Specifikace se liší výrobce od výrobce, nicméně platí pravidlo, že nesmíme destičky sjet až na kov, jinak poškodíme brzdový kotouč. Některé destičky mají buď značku, která vyznačuje minimální tloušťku brzdící směsi (Magura), u jiných je známku maximálního opotřebení tlouška rozpěrné pružiny mezi destičkami (Shimano). Částečně opotřebené destičky je možné revitalizovat čištěním (viz krok 4) nebo jsou-li vyhlazené, jemnějším brusným papírem (#300).

  1. Instalovat nové destičky

Destičky se obvykle vyndavají zespoda, sundá se kolo, aby kotouč nepřekážel, u hydraulických brzd klíčem na rozevření pístů či plochým šroubovákem rozevřeme destičky tak, abychom zatlačili písty zcela do třmenu. Destičky drží ve třmenu pomocí magnetu. U Shimano třmenů se destičky dají vyndat shora, aniž odtraníme kotouč, jsou uchycené čepem se závitem nebo závlačkou, kterou musíme odstranit. Destičky jsou rozepřeny rozpěrnou pružinou, která se vyndá s nimi. Před instalací nových destiček třmen vyčistíme.  Pro podrobnější informace viz článek JAK VYMĚNIT BRZDOVÉ DESTIČKY NA KOLE případně JAK ZAJET NOVÉ BRZDOVÉ DESTIČKY NEBO KOTOUČE NA KOLE.

  1. Vyčištit a zdrsnit kotouč

Čističe mohou zlepšit výkon brzd a odstranit vrzání, pokud nejsou destičky kontaminovány olejem, brzdovou kapalinou či jiným čistícím prostředkem. Měli bychom se vyvarovat potřísnění rukou či laku kola čističem nebo brzdovou kapalinou. Pokud jsou kotouče příliš oblýskané, je dobré před čištěním zdrsnit jejich povrch středně hrubým brusným papírem.

  1. Vycentrovat třmen

Pokud kotouč není uprostřed třmenu nebo destičky nesvírají kotouč paralelně, může to zapříčinit vrzání.  Některé adaptéry třmenů mají větší otvory k upevnění, takže umožňují laterální nastavení třmenu, nebo je k tomu možné použít speciální podložky. Třmen se při dotažení většinou posune, takže je třeba centrování opakovat nebo použít speciální klínky na vycentrování. Více v článku JAK VYCENTROVAT BRZDOVÉ TŘMENY NA KOLE.

  1. Nastavit napětí lanka (u mechanických brzd)

Pokud je brzdová páka tuhá nebo se po uvolnění nevrací páka brzdy či třmenu rychle zpět, je nutné lubrikovat nebo vyměnit lanko, bovden či obojí. Před instalací nového lanka je nutné ho lubrikovat olejem. Kabel ukotvíme s pákou třmenu v nejvíce otevřené pozici, což umožní optimální úhel tahu. Pokud lanko neumožňuje úplný pohyb páky, je potřeba zvýšit jeho napětí. Pro podrobnější informace viz článek JAK SEŘÍDIT MECHANICKÉ KOTOUČOVÉ BRZDY NA KOLE, JAK VYMĚNIT BRZDOVÉ LANKO NA KOLE.

 

  1. Nastavit pozici destiček

Na mechanických brzdách je regulátor na jedné nebo obou stranách třmenu. Obě destičky se nastaví co nejblíže kotouči, aniž by se o ně třel.  Pokud lze nastavit pouze jednu destičku, posune se destička na straně páky třmenu ke kotouči posunutím celého třmenu (viz krok 5) a pak se otočným knoflíkem posune destička na pravé straně.

Na hydraulických brzdách je možné utáhnout šroub uvnitř brzdové páky, popřípadě je regulátor přímo na páce, který lze otáčet rukou.

Více v článku JAK SERVISOVAT TŘMENY HYDRAULICKÝCH BRZD NA KOLE.

  1. Doplnit brzdovou kapalinu

Brzdová kapalina je dvojího typu, minerální nebo Dot. Typ je vyznačen na víčku nádržky brzdy. Záměna způsobí poškození těsnění a únik kapaliny. Shimano a Magura používají minerální olej, Hayes, Hope a Avid Dot4 nebo 5.1.

Upevníme přední kolo k dolní trubce či řidítka k horní rámové trubce, aby se neotáčela. Posuneme nádržku s brzdovou pákou do horizontální polohy, odstraníme víčko a doplníme kapalinu, pokud je třeba.

  1. Odvzdušnit brzdy

Vzduch v systému hydraulických brzd způsobí, že brzdy jsou „měkké“ a nezamykají kola. Následující způsob odvzdušnění se týká brzd Shimano, Hope a Tektro, které mají klasický rezervoár u brzdové páky a odvzdušňovací ventilek na brzdovém třmenu. Pro podrobnější informace o odvzdušnění těchto brzd nebo návody na odvzdušnění dalších typů brzd viz články, JAK ODVZDUŠNIT SILNIČNÍ BRZDY SHIMANO, JAK ODVZDUŠNIT BRZDY SHIMANO/AVID/FORMULA/HAYES/HOPE/MAGURA/ TEKTRO NA KOLE.

Otevřeme nádržku s kapalinou v těle brzdové páky, nasadíme hadičku na odvzdušňovací ventil ve třmenu a zajistíme ji stahovacím páskem, připojíme k hadičce láhev (nebo igelitový sáček) a připevníme ji pod úrovní ventilku. Povolíme brzdový třmen či brzdovou páku (otevřeme ji na maximum) a pak s ní několikrát zapumpujeme (4-5x) a podržíme ji stisknutou. Otevřeme ventil 6/7 mmm klíčem a necháme vzduchové bubliny vyjít ze třmenu, zavřeme ventil a postup opakujeme (5-10x), zatímco doplňujeme hladinu kapaliny v nádržce, dokud nezačne z ventilu proudit hadičkou čistá kapalina bez bzduchových bublin a brzdová páka je “tvrdá”.

  1. Rovnoměrné nastavení destiček

Brzdové destičky (písty) zatlačíme plně dovnitř třmenu (viz krok 3). Nasadíme kolo a vycentrujeme třmen na kotouči (krok 5). Zmáčkneme několikrát brzdovou páku. Písty se musí posouvat směrem k rotoru a pak se vrátit zpět rovnoměrně vzhledem ke kotouči. Pokud ne, pomocí klíče přitlačíme rotor k destiččce, která je blíž, abychom zablokovali pohyb pístu za ní a volnou rukou zmáčkneme opakovaně páku brzdy, až se destička, které byla vzdálenější od kotouče, posune více k němu. Uvolníme kotouč a několikrát zmáčkneme brzdy. Opakujeme postup, pokud je to nutné. Více viz ÚDRŽBA KOTOUČOVÝCH BRZD NA KOLE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *